Brun glada (Black Kite)

Brun glada är i storlek som en ormvråk, har mörkare dräkt än röd glada, något bredare vingar och en mer grunt kluven stjärt än röda glada. Det är sannolikt jordens talrikaste rovfågel i många områden och soptippar är favoritplatsen. Födan består av smådjur, fisk, hushållsavfall och as.

Brunglada (Black Kite) vid Högryd i Halland
Brunglada (Black Kite) vid Högryd i Halland
Brunglada (Black Kite) vid Högryd i HallandBrunglada (Black Kite) vid Högryd i Halland

Brunglada (Black Kite) vid Högryd i Halland
Högryd i Halland 06/05/2023

Brun glada (Black Kite) vid Nybro, söder om Borlänge.

Brun glada (Black Kite) vid Nybro söder om Borlänge
Nybro, Borlänge 06/07/2022

Brun glada - Milvus migrans -. Black Kite vid Högryd, Halland

Brun glada - Milvus migrans - Black Kite vid Högryd, Halland
Högryd, Halland 02/07/2022
Brun glada (Black KIte) vid Högryd i Halland
Högryd i Halland 20/06/2021

Brun glada (Black Kite) vid Sibyllas, Ottenby på Öland

Brun glada (Black Kite) vid Sibyllas, Ottenby på Öland
Sibyllas, Ottenby på Öland 29/05/2021

Brun glada (Black Kite) i området mellan Ottenby Kungsgård och Ås kyrka, Öland
Brun glada (Black Kite) i området mellan Ottenby Kungsgård och Ås kyrka, Öland

Brun glada (Black Kite) i området mellan Ottenby Kungsgård och Ås kyrka, Öland
I området mellan Ottenby Kungsgård och Ås kyrka, Öland 09-12/07/2018

Brun glada (Milvus migrans) Black kite

Brun glada (Milvus migrans) Black Kite

Brun glada (Milvus migrans) Black kite

Brun glada (Milvus migrans) Black Kite

Brun glada (Milvus migrans) Black kite
Munkagård, Falkenberg, Halland 03/09/2017
Brun glada (Milvus migrans) Black Kite
Stora Amundön, söder Göteborg, 24/07/2010
Bilden är fotograferad på relativt långt håll. Den ska mer ses som en dokumentationsbild av den
första bruna gladan vid Stora Amundön.

Brun glada (Milvus migrans) Black Kite

Brun glada (Milvus migrans) Black Kite
Rödene, Alingsås, 15/07/2009 Bilderna är tagna på relativt långt håll.

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk