Dvärgskarv (Pygmy Cormorant)

Dvärgskarv skiljer sig från sina större släktingar genom sin proportionellt längre stjärt och kortare näbb. Den är annars tecknad i svart med mörkgrön och brun glans. Dvärgskarven häckar kolonivis på spridda platser i sydöstra delen av Europa.

Dvärgskarv (Pygmy Cormorant), Cavallino, Italien
Ponte Cavallino, Italien, 11/07/2008

Dvärgskarv (Pygmy Cormorant), Cavallino, Italien

Dvärgskarv (Pygmy Cormorant), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 06/07/2007
Dvärgskarv (Pygmy Cormorant), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien 06/07/2006

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo