Taltrast (Song Thrush)

Taltrast heter Turdus philomelos på latin. Det betyder, musikalisk trast. 23 cm. Jämn brun ovansida, ljus undersida med tydliga mörka fläckar. På ovansidan är den ganska ljust brun och på undersidan gulvit eller brungul, blekare på buken, med mörka fläckar. Undersidan av vingen är grå och de undre vingtäckarna är varmt rostgula.
Taltrastens flöjtande toner påminner om koltrasten, men stroferna är korta och variationsrika. Varje strof upprepas flera gånger efter varandra. Härmning av andra fåglars läten kan också läggas in som ett motiv.

Taltrast (Song Thrush) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 09/04/2023

Taltrast (Song Thrush) vid Stora Amundö, Göteborg

Taltrast (Song Thrush) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 11/06/2022

Taltrast (Song Thrush), Stora Amundö, söder om Göteborg

Taltrast (Song Thrush), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 30/04/2017
Taltrast (Song Thrush), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 30/07/2006

Fågelarter i grupp Sångare-Trastar

Blåhake | Näktergal | Rubinnäktergal | Rödhake | Sydnäktergal | Vitstjärnig blåhake | Rödstjärt | Svart rödstjärt | Blåstjärt | Buskskvätta | Isabellastenskvätta |Medelhavsstenskvätta | Nunnestenskvätta | Stenskvätta | Svarthakad buskskvätta | Vitgumpad buskskvätta | Ökenstenskvätta | Björktrast | Blåtrast | Dubbeltrast | Koltrast | Ringtrast | Rödvingetrast | Svarthalsad trast | Taltrast | Baltimoretrupial | Bergstaigasångare | Bergsångare | Brandkronad kungsfågel | Brunsångare | Busksångare | Cettisångare | Flodsångare | Gransångare | Grässångare | Gräshoppsångare | Grönsångare | Härmsångare | Höksångare | Iberisk gransångare | Kaveldunsångare | Kungsfågel | Kungsfågelsångare | Kärrsångare | Lundsångare | Lövsångare | Polyglottsångare | Rödstrupig sångare | Rörsångare | Sammetshätta | Sibirisk gransångare | Svarthätta | Sävsångare | Tajgasångare | Trastsångare | Trädgårdssångare | Träsksångare | Törnsångare | Vattensångare | Ärtsångare