Kungsörn (Golden Eagle)

Kungsörn heter Aquila chrysaetos på latin. Det betyder ”Den gyllene örnen”. Det är en av de största örnarna, 80-95 cm med ett vingspann på 190-225 cm. Brunaktig dräkt som varierar med ålder.
Kungsörnen anlägger adult fjäderdräkt under det femte året. Fjäderdräkten hos den adulta fågeln varierar från svartbrun till mörkt brun med en guldbrun hjässa och nacke. De övre vingtäckarna är ljusare medan vingpennorna är i det närmaste svarta. Även ovansidan av stjärtfjädrarna är ljusare närmast stjärtbasen med en otydlig mörk bandning. Juvenila och subadulta kungsörn är mer jämnbruna men har istället en mer kontrastrik vingundersida och stjärt. I alla fjäderdräkter uppvisar undersidan av stjärten en vit bas i kontrast till de svarta stjärtfjäderspetsarna. Finnes i Norrlands inland, på Gotland och även på vissa platser i Uppland och Skåne.

Kungsörn (Golden Eagle) 1 K vid Askeby, norra Hisingen

Kungsörn (Golden Eagle) 1 K vid Askeby, norra Hisingen
1 K-fågel vid Askeby, norra Hisingen 11/12/2022

Kungsörn (Golden Eagle) nära Ås kyrka, Öland

Kungsörn (Golden Eagle) vid Ås kyrka, Öland
Väster om Ås kyrka, Öland 07/10/2018
Kungsörn (Golden Eagle), Näsbyholm, Skåne
Näsbyholm, Skåne 08/09/2013

Kungsörn (Golden Eagle), mellan Karlskoga och Kristinehamn, Värmland
Kungsörn (Golden Eagle), mellan Karlskoga och Kristinehamn, Värmland
Kungsörn (Golden Eagle), mellan Karlskoga och Kristinehamn, Värmland

Kungsörn (Golden Eagle), mellan Karlskoga och Kristinehamn, Värmland
Mellan Karlskoga och Kristinehamn, Värmland 10/01/2010

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk