Flodsångare (River Warbler)

Flodsångare heter Locustella fluviatilis på latin. Släktnamnet ”Locustella” betyder liten gräshoppa och syftar på sången. Artnamnet ”fluviatilis” kommer av ”fluvios” som betyder flod.
Ca 14-15 cm. Gråbrun rygg och ljust grå undersida. Stjärtens undersida är mörk med vita fjäderspetsar. Svagt ljust ögonbrynsstreck. Den adulta flodsångaren är cirka 13,5 till 15 centimeter lång och har ostreckad gråbrun rygg och vitaktigt grå undersida. Undersidan av stjärten är mörkare och har vita fjäderspetsar, som ger ett kontrasterande mönster.
Sången är ett monotont mekaniskt insektliknande skyttlande, som ofta framförs i skymningen. Den liknar gräshoppsångarens, men har mer drag av symaskin och kan pågå under lång tid.

Flodsångare (River Warbler) vid Lönestig, Halland
Lönestig, Halland 31/05/2020

Flodsångare (River Warbler), Näsby, Öland
Flodsångare (River Warbler), Näsby, Öland

Flodsångare (River Warbler), Näsby, Öland
Näsby, Öland, 03/06/2012

Flodsångare (River Warbler), Ytterby Kyrkoruin, Kungälv

Flodsångare (River Warbler), Ytterby Kyrkoruin, Kungälv
Ytterby Kyrkoruin, Kungälv, 03/06/2012

Fågelarter i grupp Sångare-Trastar

Blåhake | Näktergal | Rubinnäktergal | Rödhake | Sydnäktergal | Vitstjärnig blåhake | Rödstjärt | Svart rödstjärt | Blåstjärt | Buskskvätta | Isabellastenskvätta |Medelhavsstenskvätta | Nunnestenskvätta | Stenskvätta | Svarthakad buskskvätta | Vitgumpad buskskvätta | Ökenstenskvätta | Björktrast | Blåtrast | Dubbeltrast | Koltrast | Ringtrast | Rödvingetrast | Svarthalsad trast | Taltrast | Baltimoretrupial | Bergstaigasångare | Bergsångare | Brandkronad kungsfågel | Brunsångare | Busksångare | Cettisångare | Flodsångare | Gransångare | Grässångare | Gräshoppsångare | Grönsångare | Härmsångare | Höksångare | Iberisk gransångare | Kaveldunsångare | Kungsfågel | Kungsfågelsångare | Kärrsångare | Lundsångare | Lövsångare | Polyglottsångare | Rödstrupig sångare | Rörsångare | Sammetshätta | Sibirisk gransångare | Svarthätta | Sävsångare | Tajgasångare | Trastsångare | Trädgårdssångare | Träsksångare | Törnsångare | Vattensångare | Ärtsångare

gare