Storlom (Black-throated Diver)

Storlom heter Gavia arctica på latin. Det betyder en liten vattenfågel och arktisk. 63-75 cm me en vingbredd på drygt 100 cm. Sammetslen ljusgrå hjässa och nacke. Framdelen av halsen och strupen kolsvart omgärdat av ett svart-vit randigt mönster. Kroppsovansidan tecknat med flera vita stora streck. Storlom förekommer i så gott som hela Sverige.

Storlom (Black-throated Diver) vid Siktjärn/Gävunda utmed Vanån i Dalarna
Storlom (Black-throated Diver) vid Siktjärn/Gävunda utmed Vanån i Dalarna
Storlom (Black-throated Diver) vid Siktjärn/Gävunda utmed Vanån i Dalarna
Storlom (Black-throated Diver) vid Siktjärn/Gävunda utmed Vanån i Dalarna
Storlom (Black-throated Diver) vid Siktjärn/Gävunda utmed Vanån i Dalarna
Storlom (Black-throated Diver) vid Siktjärn/Gävunda utmed Vanån i Dalarna

Storlom (Black-throated Diver) vid Siktjärn/Gävunda utmed Vanån i Dalarna
Siktjärn/Gävunda utmed Vanån i Dalarna 12-14/07/2022

Storlom (Black-throated Diver) vid Vanån, Gävunda i Dalarna

Storlom (Black-throated Diver) vid Vanån, Gävunda i Dalarna
Vanån, Gävunda i Dalarna 14/08/2021

Storlom vid Gävunda, Dalarna

Storlom vid Gävunda, Dalarna
Gävunda, Dalarna 10/07/2019

Storlom (Black-throated Diver) vid Vanån, Gävunda i Dalarna

Storlom (Black-throated Diver) vid Vanån, Gävunda i Dalarna
Vanån, Gävunda i Dalarna 21/07/2018
Storlom (Black-throated Diver) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 11/05/2018
Storlom, (Black-throated Diver), Gävunda, Dalarna
Gävunda, Dalarna 18/07/2014

Storlom, (Black-throated Diver), Gävunda, Dalarna

Storlom, (Black-throated Diver), Gävunda, Dalarna
Gävunda, Dalarna 14/07/2013
Storlom, (Black-throated Diver), Gävunda, Dalarna
Gävunda, Dalarna 30/06/2012
Storlom, (Black-throated Diver), Gävunda, Dalarna
Gävunda, Dalarna 25/06/2012

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo