Gröngöling (Green Woodpecker)

Gröngöling är en fågel inom familjen hackspettar. Latinskt namn är Picus viridis som betyder grön hackspett. Olivgrön ovansida med gul övergump. Rött band som går från pannan över hela huvudet. Äter myror samt insekter som lever under barken. Tämligen allmän i södra och mellersta Sverige.

Gröngöling (Green Woodpecker) vid Stora Amundö, Götebrog
Stora Amundö, Göteborg 03/08/2022
Gröngöling (Green Woodpecker) vid Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 02/04/2022
Gröngöling (Green Woodpecker) vid Skintebo hamn, Göteborg
Skintebo hamn, Göteborg 20/01/2019
Gröngöling (Green Woodpecker) vid Amundövik, Göteborg
Amundövik, Göteborg, 22/04/2018
Gröngöling, Amundövik, söder om Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg, 23/01/2011
Gröngöling, Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 15/01/2008

Gröngöling, Stora Amundön, söder om Göteborg

Gröngöling, Stora Amundön, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg 18/06/2006

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Kattuggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta