Gröngöling (Green Woodpecker)

Gröngöling är en fågel inom familjen hackspettar. Latinskt namn är Picus viridis som betyder grön hackspett. Olivgrön ovansida med gul övergump. Rött band som går från pannan över hela huvudet. Äter myror samt insekter som lever under barken. Tämligen allmän i södra och mellersta Sverige.

Gröngöling (Green Woodpecker) vid Skintebo hamn, Göteborg
Skintebo hamn, Göteborg 20/01/2019
Gröngöling (Green Woodpecker) vid Amundövik, Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg, 22/04/2018
Gröngöling, Amundövik, söder om Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg, 23/01/2011
Gröngöling, Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 15/01/2008

Gröngöling, Stora Amundön, söder om Göteborg

Gröngöling, Stora Amundön, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 18/06/2006

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta