Rödhuvad dykand (Red-crested Pochard)

Rödhuvad dykand är 45-55 centimeter lång. Den adulta hanen i praktdräkt av rödhuvad dykand är omisskännlig. Den har rundat orange huvud, röd näbb och svart bröst. Sidorna är vita, ryggen brun och stjärten svart. Benen är bruna. Honan är mestadels ljusbrun, med mörkare rygg och hjässa, vitaktigt ansikte, mörka ögon och mörk näbb. Rödhuvade dykanden häckar i stora vasskantade slättsjöar och vikar eller grunda saltsjöar i södra Europa och södra och centrala Asien. I Sverige är den en ovanlig gäst. Flera observationer av arten bedöms som förrymda parkfåglar. I Sverige är den sällsynt, men häckade i fågelsjön Tåkern 2012.

Rödhuvad dykand (Red-crested Pochard) vid Munkagårdsfloen, Halland

Rödhuvad dykand (Red-crested Pochard) vid Munkagårdsfloen, Halland
Munkagårdsfloen, Halland 19/06/2022

Rödhuvad dykand (Red-crested Pochard) vid Munkagårdsfloen i Halland

Rödhuvad dykand (Red-crested Pochard) vid Munkargårdsfloen i Halland
Munkagårdsfloen i Halland 03/07/2021

Rödhuvad dykand hane (Red-crested Pochard), Slottskogen, Göteborg

Rödhuvad dykand hane (Red-crested Pochard), Slottskogen, Göteborg
Slottskogen, Göteborg, 23/02/2017

Rödhuvad dykand hane (Red-crested Pochard), S'Albufera Natural Park, Mallorca

Rödhuvad dykand hane (Red-crested Pochard), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca, 19/05/2015

Rödhuvad dykand (Red-crested Pochard), Långenäsdammen, Halmstad

Rödhuvad dykand (Red-crested Pochard), Långenäsdammen, Halmstad
Långenäsdammen, Halmstad, 25/02/2008

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake