Storskarv (Great Cormorant)

Storskarv (Great Cormorant), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 24/03/2019

Storskarv (Great Cormorant), Grosshamn, Bohuslän

Storskarv (Great Cormorant), Grosshamn, Bohuslän
Grosshamn, Bohuslän 27/09/2014
Storskarv (Great Cormorant), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg 03/02/2013
Storskarv (Great Cormorant), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 01/04/2012
Storskarv (Great Cormorant), Fiskhamnen, Göteborg
Fiskhamnen, Göteborg, 14/09/2010
Storskarv (Great Cormorant), Fiskhamnen, Göteborg
Fiskhamnen, Göteborg, 14/03/2007
Storskarv (Great Cormorant), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 26/08/2006
Storskarv (Great Cormorant), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 25/07/2005

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo