Skäggdopping (Great Crested Grebe)

Skäggdopping heter Podiceps cristatus på latin. Det betyder ungefär ”fågeln med kam och de långt bak placerade fötterna”. Skäggdoppingen är den största doppingen. Den är 46–51 cm lång med ett vingspann på 59–73 cm. Flykt med snabba vingslag och fötterna sticker ut baktill. Skäggdoppingen är slank och har en lång kropp med lång hals som den antingen håller rakt upp eller lutar bakåt så att den bildar en svag S-kurva. I sommardräkt är en adult skäggdopping omisskännlig med sina svarta tofsar som sticker upp på huvudet och med en brunröd, svartkantad halskrage, som omsluter övre delen av halsen. Dessa huvudplymer gör att skäggdoppingen ser ut att ha ett mycket större huvud än vad den faktiskt har. När fågeln blir oroad, fäller den in plymerna.

Skäggdopping (Great Crested Grebe) vid Grönhögendammarna, Öland
Grönhögendammarna, Öland 23/05/2022

Skäggdopping (Great Crested Grebe) vid Torslandaviken, Göteborg

Skäggdopping (Great Crested Grebe) vid Torslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg 07/07/2021
Skäggdopping
Torslandaviken, 06/06/2018
Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön
Fågeludden vid Hornborgasjön, Västergötland 06/04/2015
Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön
Fågeludden vid Hornborgasjön, Västergötland 23/09/2012

Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön
Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön

Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön
Fågeludden vid Hornborgasjön, Västergötland 09/04/2011

Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön

Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön
Fågeludden vid Hornborgasjön, Västergötland 12/04/2009

Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön

Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön
Fågeludden vid Hornborgasjön, Västergötland 01/04/2008

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo