Sparvhök (Sparrowhawk)

Sparvhök heter Accipter nisus på latin. Accipter betyder hök. Nisus syftar på en konung i Megara som enligt sagan förvandlades till en sparvhök. I Europa är det en av de vanligaste rovfåglarna och är specialiserad på att fånga fåglar i skogsmark, men även inne i städer. Sparvhöken är en liten rovfågel med lång kantig stjärt och korta rundade vingar som lever av i huvudsak småfåglar. Erik Rosenberg beskriver sparvhöken som en duvhök i miniatyr. Sparvhöken ger ett lättare och smäckrare intryck. Den sträckande sparvhöken slår hastigt med vingarna och glider sedan ett stycke.

Sparvhök (Sparrowhawk) vid Hästhagen, Stora Amundö utanför Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö utanför Göteborg 29/04/2021
Sparvhök (Sparrowhawk) vid Stora Amundö utanför Göteborg.
Stora Amundö utanför Göteborg 31/05/2019
Sparvhök (Sparrowhawk) vid Gelleråsen, norr om Karlskoga, Värmland
Gelleråsen, norr om Karlskoga, Värmland 02/09/2018
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Getterön, Halland
Getterön, Halland 03/09/2017
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Ölands Södra Udde
Öland Södra Udde, Öland 01/10/2016
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Kolabacken, Skåne
Kolabacken, Falsterbo 03/09/2016

Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Stora Amundön

Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Stora Amundön
Stora Amundön, söder Göteborg, 22/08/2015
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Stora Amundön
Stora Amundön, söder Göteborg, 27/07/2013

Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Kolabacken, Falsterbo

Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo 08/09/2012
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo 14/10/2011
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 02/08/2011
Sparvhök (Accipter nisus) vid Skanörs kyrka, Skåne
Skanörs kyrka, Skåne 29/08/2008
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Getterön, Varberg
Getterön, Varberg, 04/08/2007
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Askimsbadet
Askimsbadet, söder om Göteborg, 01/10/2006

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk