Sparvhök (Sparrowhawk)

Sparvhök heter Accipter nisus på latin. Accipter betyder hök. Nisus syftar på en konung i Megara som enligt sagan förvandlades till en sparvhök. I Europa är det en av de vanligaste rovfåglarna och är specialiserad på att fånga fåglar i skogsmark, men även inne i städer. Sparvhöken är en liten rovfågel med lång kantig stjärt och korta rundade vingar som lever av i huvudsak småfåglar. Erik Rosenberg beskriver sparvhöken som en duvhök i miniatyr. Sparvhöken ger ett lättare och smäckrare intryck. Den sträckande sparvhöken slår hastigt med vingarna och glider sedan ett stycke.

Sparvhök (Sparrowhawk) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland 30/10/2022
Sparvhök (Sparrowhawk) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland 30/10/2022

Sparvhök (Sparrowhawk) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland 30/10/2022
Korshamn, Morups Tånge i Halland 30/10/2022
Sparvhök (Sparrowhawk) vid Falsterbo Kanal, Skåne
Falsterbo Kanal 21/08/2021
Sparvhök (Sparrowhawk) vid Hästhagen, Stora Amundö utanför Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö utanför Göteborg 29/04/2021
Sparvhök (Sparrowhawk) vid Stora Amundö utanför Göteborg.
Stora Amundö utanför Göteborg 31/05/2019
Sparvhök (Sparrowhawk) vid Gelleråsen, norr om Karlskoga, Värmland
Gelleråsen, norr om Karlskoga, Värmland 02/09/2018
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Getterön, Halland
Getterön, Halland 03/09/2017
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Ölands Södra Udde
Öland Södra Udde, Öland 01/10/2016
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Kolabacken, Skåne
Kolabacken, Falsterbo 03/09/2016

Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Stora Amundön

Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Stora Amundön
Stora Amundön, söder Göteborg, 22/08/2015
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Stora Amundön
Stora Amundön, söder Göteborg, 27/07/2013

Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Kolabacken, Falsterbo

Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo 08/09/2012
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo 14/10/2011
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 02/08/2011
Sparvhök (Accipter nisus) vid Skanörs kyrka, Skåne
Skanörs kyrka, Skåne 29/08/2008
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Getterön, Varberg
Getterön, Varberg, 04/08/2007
Sparvhök (Accipter nisus) Sparrowhawk vid Askimsbadet
Askimsbadet, söder om Göteborg, 01/10/2006

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk