Blåkråka (Roller)

Blåkråkan är stor som en kaja med ett stort huvud och stor näbb med en hakformig nedböjd näbbspets. Den är omisskännlig genom sin färgteckning med en blandning av ljust grönblått, rödbrunt och svart. Den flyger snabbt och kraftfullt. I flykten är den ännu mer slående då de svarta vingfjädrarna sticker fram i det starkt blåa. Fram till 1967 häckade den i Sverige. Observeras nu nästan årligen i Sverige.

Blåkråka (Roller), Vombs Boställe, Skåne
Vombs Boställe 06/08/2002
Blåkråka (Roller), Grekland
Grekland

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta