Järnsparv (Dunnock)

Järnsparv heter Prunella modularis på latin. Det betyder ungefär, ”melodisk brunett”.
Järnsparven påminner om en brunaktig sparv men med tunn insektsätande näbb och järngrått huvud. Järnsparven är 14,5 centimeter lång. Den adulta fågeln påminner om en sparv men har en tunn näbb likt en insektsätande fågel. Hjässan, ögonbrynet, nacken, strupen och bröstet är blygrått. Kroppen är mörk och enfärgad med djupt mörkbrun och svartstreckad rygg. Järnsparven lever i skogsmarker och håller sig ofta dold i täta buskage. Den observeras främst när den sjunger då den tenderar att sitta mer öppet. Sången är monoton och den har en silvrig, högfrekvent stämma.

Järnsparv (Dunnock) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 28/04/2022
Järnsparv (Dunnock) vid Fjärås Bräcka, Halland
Fjärås Bräcka, Halland 03/04/2021
Järnsparv (Dunnock) vid Renova Högsbo, Göteborg
Renova, Högsbo i Göteborg 06/01/2021
Järnsparv (Dunnock), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 16/05/2010
Järnsparv (Dunnock), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 16/05/2010
Järnsparv (Dunnock), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 11/04/2010
Järnsparv (Dunnock), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 25/04/2009
Järnsparv (Dunnock), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 07/04/2008

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv