Järnsparv (Dunnock)

Järnsparv (Dunnock), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 16/05/2010
Järnsparv (Dunnock), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 16/05/2010
Järnsparv (Dunnock), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 11/04/2010
Järnsparv (Dunnock), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 25/04/2009
Järnsparv (Dunnock), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 07/04/2008

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Ängspiplärka | Trädpiplärka | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv