Järnsparv (Dunnock)

Järnsparv (Dunnock), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 16/05/2010
Järnsparv (Dunnock), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 16/05/2010
Järnsparv (Dunnock), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 11/04/2010
Järnsparv (Dunnock), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 25/04/2009
Järnsparv (Dunnock), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 07/04/2008