Ängspiplärka (Meadow Pipit)

Ängspiplärka kallas Anthus pratensis på latin. Det betyder ungefär blomman som hört till ängen. Den har en olivgråbrun och smutsvit dräkt med mörka längsgående streck med en jämt gulvit färgad undersida. Strecken på kroppssidorna ofta lika kraftiga som det på bröstet. Smal och tunn näbb.

Ängspiplärka (Meadow Pipit) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, Göteborg 11/08/2022
Ängspiplärka (Meadow Pipit) vid Hästhagen, Stora Amundö söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö söder om Göteborg 22/04/2018
Ängspiplärka (Meadow Pipit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 13/07/2014
Ängspiplärka (Meadow Pipit), Vallda Sandö, Kungsbacka
Vallda Sandö,Kungsbacka, 03/07/2011
Ängspiplärka (Meadow Pipit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 04/09/2010

Ängspiplärka (Meadow Pipit), Stora Amundö, söder om Göteborg

Ängspiplärka (Meadow Pipit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 04/09/2010
Ängspiplärka (Meadow Pipit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 01/01/2010
Ängspiplärka (Meadow Pipit), Beijershamn, Öland
Beijershamn, Öland, 29/06/2009

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv