Vitvingad trut (Iceland Gull)

Vitvingade truten är en ganska stor mås med en längd på 50–66 centimeter, ett vingspann på 115–140 cm. Den är mycket ljus i alla fjäderdräkter, och saknar helt svarta inslag på vingarna eller stjärten. Den är mindre och mer tunnäbbad än den mycket större vittruten, och vanligtvis mindre än gråtruten.

Dess fjäderdräkt blir fullt utfärgad under fjärde levnadsåret. Adulta fåglar är mycket ljust grå på ovansidan, vit undertill, har mörkt rosa ben, gulgrön näbb, helvitt huvud på sommaren och gråvattrat huvud på vintern. Juvenila och 1:a vinterns fåglar är gråbeiga med ljusare vingovansida än resterande kropp.

Vitvingade truten häckar i arktiska områden i Kanada och Grönland. De nordligaste populationerna är utpräglade flyttfåglar och övervintrar från Nordatlanten så långt söderut som norra Europa.

Vitvingad trut (Iceland Gull) vid Galtabäck, Halland

Vitvingad trut (Iceland Gull) vid Galtabäck, Halland

Vitvingad trut (Iceland Gull) vid Galtabäck, Halland
Galtabäck, Halland 12/02/2022
Vitvingad trut (Iceland Gull), Varberg
Söder Varberg, Halland 05/02/2022
Vitvingad trut (Iceland Gull), Tjolöholm, Halland
Tjolöholm, Halland 07/02/2015

Vitvingad trut (Iceland Gull), Kagabäsviken, Träslövsläge, Halland
Vitvingad trut (Iceland Gull), Kagabäsviken, Träslövsläge, Halland
Vitvingad trut (Iceland Gull), Kagabäsviken, Träslövsläge, Halland

Vitvingad trut (Iceland Gull), Kagabäsviken, Träslövsläge, Halland
Kagabäsviken, Träslövsläge, Halland 26/12/2013
1K-fågel.

Vitvingad trut (Iceland Gull), Göteborgs Fiskhamn
Vitvingad trut (Iceland Gull), Göteborgs Fiskhamn

Vitvingad trut (Iceland Gull), Göteborgs Fiskhamn
Göteborgs Fiskhamn 15/01/2012
3K-fågel, samma som vid Gullbergskajen.
Vitvingad trut (Iceland Gull), Gullbergskajen
Gullbergskajen, Göteborg 15/01/2012

Vitvingad trut (Iceland Gull), Göteborgs Fiskhamn

Vitvingad trut (Iceland Gull), Göteborgs Fiskhamn
Göteborgs Fiskhamn 09/01/2009
Vitvingad trut (Iceland Gull), Klippan, Göteborg
Klippan, Göteborg, 28/12/2008
Vitvingad trut (Iceland Gull), Klippan, Göteborg
Klippan, Göteborg, 26/12/2008

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule