Nattskärra (European Nigthjar)

Nattskärra heter Caprimulgus europaeus på latin. Det betyder getmjölkare.

Nattskärran är 26-29 cm med ett vingspann på c:a 60 cm. Den är välkamouflerad, men i flykten verkar den betydligt större och falkliknande. Den är spräcklig i svart och i olika gråa och bruna toner. Längst ut på vingarna och på sidorna av stjärten kan man också se en vit fläck.

Lätet är ett karaktäristiskt surrande errrrrrurrrrrrrrerrrr…. under kvällar och nätter som kan pågå flera timmar i sträck från glesa tallskogar och hyggen.

Finns i södra Sverige och upp till södra Norrland.

Nattskärra (European Nigthjar) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 23/05/2022
Nattskärra (European Nightjar) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde, Öland 20/05/2020
Nattskärra (European Nigthjar), Fyrträdgården, Ölands södra udde, Öland
Fyrträdgården, Ölands södra udde, Öland 27/05/2016
Nattskärra (European Nigthjar), Fyrträdgården, Ölands södra udde, Öland
Fyrträdgården, Ölands södra udde, Öland 25/05/2016
Nattskärra (European Nigthjar), Fyrträdgården, Ölands södra udde, Öland
Fyrträdgården, Ölands södra udde, Öland 26/05/2008

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Kattuggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta