Hussvala (House Martin)

Hussvala heter Delichon urbica på latin. Det betyder ”svalan som hör till staden”. Den mest spridda av våra svalor. Hussvalan är en kompakt svala, med grunt kluven svart stjärt. Huvud, rygg, vingar och stjärt är blåsvarta. Undersidan är vit, inklusive undersidan av vingarna och den har en tydlig och stor vit övergumpsfläck. Även de korta benen och tårna har vit dunig befjädring. Den har bruna ögon och liten svart näbb, och dess tår och exponerade delar av benen är rosa. En viss förväxlingsrisk finns med backsvalan som är brun på ovansidan med ett brunt band över bröstet.

Hussvala (House Martin) vid Stora Amundö, Göteborg

Hussvala (House Martin) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 21/07/2022

Hussvala (House Martin), Morups Tånge Fyr, Falkenberg, Halland
Hussvala (House Martin), Morups Tånge Fyr, Falkenberg, Halland
Hussvala (House Martin), Morups Tånge Fyr, Falkenberg, Halland
Hussvala (House Martin), Morups Tånge Fyr, Falkenberg, Halland
Hussvala (House Martin), Morups Tånge Fyr, Falkenberg, Halland

Hussvala (House Martin), Morups Tånge Fyr, Falkenberg, Halland
Morups Tånge Fyr, Falkenberg, Halland 06/08/2015
Hussvala (House Martin), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 09/06/2007

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv