Småsnäppa (Little Stint)

Småsnäppa heter Calidris minuta på latin. I vetenskaplig litteratur gavs namnet ”Calidris” ursprungligen till sandlöparen. Artnamnet ”minuta” betyder liten.
Småsnäppa är vår minsta vadare, 14 cm, med tunn mörk kort rak näbb och mörka ben. Adulta fåglar har orangefärgat bröst, vit hals och ett kraftigt vitt V på ryggen. Vinterdräkten är ganska enfärgat grå och svårare att identifiera. Lätet är ett skarpt ”stitt”.

Småsnäppa (LIttle Stint) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Småsnäppa (LIttle Stint) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Småsnäppa (LIttle Stint) vid Stora Amundö utanför Göteborg

Småsnäppa (LIttle Stint) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Stora Amundö utanför Göteborg 17/09/2022x
Småsnäppa (LIttle Stint) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Stora Amundö utanför Göteborg 09/09/2022

Småsnäppa (Little Stint) vid Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg

Småsnäppa (Little Stint) vid Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg 12/09/2020

Småsnäppa - Calidris minuta - Little Stint vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Småsnäppa - Calidris minuta - Little Stint vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 07/09/2019

Småsnäppa (Little Stint), Ölands Södra Udde, Öland

Småsnäppa (Little Stint), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 31/07/2016

Småsnäppa (Little Stint), Sebybadet, Öland

Småsnäppa (Little Stint), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 21/07/2015
Småsnäppa (Little Stint), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 24/08/2014

Småsnäppa (Little Stint), Korshamn, Morups Tånge, Halland

Småsnäppa (Little Stint), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 24/08/2014
Småsnäppa (Little Stint), Galtabäck, Halland
Galtabäck, Halland 01/09/2013

Småsnäppa (Little Stint), Stora Amundö, söder om Göteborg
Småsnäppa (Little Stint), Stora Amundö, söder om Göteborg
Småsnäppa (Little Stint), Stora Amundö, söder om Göteborg

Småsnäppa (Little Stint), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 05/09/2010

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot