Småsnäppa (Little Stint)

Småsnäppa (Little Stint), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 11/09/2016

Småsnäppa (Little Stint), Ölands Södra Udde, Öland

Småsnäppa (Little Stint), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 31/07/2016

Småsnäppa (Little Stint), Sebybadet, Öland

Småsnäppa (Little Stint), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 21/07/2015

Småsnäppa (Little Stint), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Småsnäppa (Little Stint), Korshamn, Morups Tånge, Halland

Småsnäppa (Little Stint), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 24/08/2014
Småsnäppa (Little Stint), Galtabäck, Halland
Galtabäck, Halland 01/09/2013

Småsnäppa (Little Stint), Stora Amundö, söder om Göteborg
Småsnäppa (Little Stint), Stora Amundö, söder om Göteborg
Småsnäppa (Little Stint), Stora Amundö, söder om Göteborg

Småsnäppa (Little Stint), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 05/09/2010

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | Större strandpiapre | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot