Rördrom (Eurasian Bittern)

Rördrom heter Botarus stellaris på latin. Släktnamnet ”Botarus” kommer av senlatinet och kan närmast översättas med ”böltjur”. Artnamnet ”stellaris” kommer av det latinska ”stelle”, stjärna, vilket betyder sjärnfläckig. Enligt en annan tolkning skulle de syfta på fågelns skyddsställning då den skådar stjärnor. Rördrom förekommer i våtmarker och håller sig oftast dold i tät vass och är mest aktiv om natten. Vid hotande fara ställer den sig orörlig med indragen hals och näbben riktad rakt upp i så kallad pålställning. Dess fjäderdräkt är spräcklig i gult, rostbrunt och svart. Näbben och fötterna är gröngula.

I flykten påminner den snarast om en rovfågel eller uggla med sina breda vingar. Rördrommen har ett karakteristiskt dovt tutande läte som påminner om det ljud som uppstår när man blåser över mynningen på en tomflaska. Lätet är starkt och kan höras på långt avstånd, ibland mer än fem kilometer.

Rördrom (Eurasian Bittern) vid Torslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg 10/12/2022

Rördrom (Eurasian Bittern) vid Torslandaviken utanför Göteborg
Rördrom (Eurasian Bittern) vid Torslandaviken utanför Göteborg
Rördrom (Eurasian Bittern) vid Torslandaviken utanför Göteborg

Rördrom (Eurasian Bittern) vid Torslandaviken utanför Göteborg
Torslandaviken utanför Göteborg 12/12/2021

Rördrom (Common BIttern) vid Syrhåladammen, Torslandaviken utanför Göteborg

Rördrom (Common BIttern) vid Syrhåladammen, Torslandaviken utanför Göteborg
Syrhåladammen, Torslandaviken utanför Göteborg 13/02/2021

Rördrom (Eurasian BIttern) vid Torslandaviken, Göteborg
Rördrom (Eurasian BIttern) vid Torslandaviken, Göteborg
Rördrom (Eurasian BIttern) vid Torslandaviken, Göteborg

Rördrom (Eurasian BIttern) vid Torslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg 18/10/2020

Rördrom (Eurasian Bittern), Torslandaviken, Göteborg
Rördrom (Eurasian Bittern), Torslandaviken, Göteborg

Rördrom (Eurasian Bittern), Torslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg, 15/01/2017

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo