Kanadagås (Canada Goose)

Kanadagås heter Branta canadensis på latin. Det betyder bränd gås från Kanada. Bränd syftar på den mörka färgen.
Kanadagås är den största gåsen som häckar i Sverige. Den känns lätt igenpå sin storlek, sin långa svarta hals och vita kinder.
Har i övrigt en brunaktig fjäderdräkt. Kanadagås har sin ursprungliga utbredning i Nordamerika men genom inplantering en stor population i Europa.

Kanadagås (Canada Goose) vid Stora Amundö
Stora Amundö, Göteborg 30/07/2022
Kanadagås (Canada Goose) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 24/04/2022
Kanadagås (Canada Goose), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 27/07/2014
Kanadagås (Canada Goose), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 28/08/2010
Kanadagås (Canada Goose), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 26/03/2009
Kanadagås (Canada Goose), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 02/04/2006
Kanadagås (Canada Goose), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 03/04/2005

Fågelarter i grupp Svanar-Gäss

Knölsvan | Mindre sångsvan | Sångsvan | Tundrasädgås | Spetsbergsgås | Bläsgås | Grågås | Ljusbukig prutgås | Prutgås | Svartbukig prutgås | Vitkindad gås | Kanadagås | Kanadagås x Grågås | Rödhalsad gås | Stripgås | Nilgås | Rostand | Gravand