Skrattmås (Black-headed Gull)

Skrattmås heter Larus ridibundus på latin vilket betyder ”skrattande mås”.
Skrattmåsen är 35–39 cm lång. I sommardräkt har den mörkt chokladbrunt huvud med röd näbb. Nacke, bröst, buk och undergump är vit, manteln är ljusgrå och stjärten och övergump är helvit.
Till vintern ruggar skrattmåsen de mörka fjädrarna på huvudet och har då ett vitt huvud med endast en mörk fläck vid ögat och vid örat.
Skrattmåsens är en högljudd fågel, på sina häckningsplatser. Dess läte är ett skränigt ”krii-arr”.

Skrattmås (Black-headed Gull) vid Munkagårdsfloen, Halland

Skrattmås (Black-headed Gull) vid Munkagårdsfloen, Halland
Munkagårdsfloen, Halland 27/05/2022

Skrattmås (Black-headed Gull) vid Stora Amundö, Göteborg

Skrattmås (Black-headed Gull) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 19/04/2019
Skrattmås (Black-headed Gull) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 08/10/2018
Skrattmås (Black-headed Gull), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 23/05/2011
Skrattmås (Black-headed Gull), Hornborgasjön, Västergötland
Hornborgasjön, Västergötland, 25/04/2011
Skrattmås (Black-headed Gull), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 11/07/2010
Skrattmås (Black-headed Gull), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 01/06/2010

Skrattmås (Black-headed Gull), Stora Amundö, söder om Göteborg
Skrattmås (Black-headed Gull), Stora Amundö, söder om Göteborg

Skrattmås (Black-headed Gull), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder Göteborg, 01/05/2009
Skrattmås (Black-headed Gull), Hornborgasjön, Västergötland
Hornborgasjön, Västergötland 17/04/2008
Skrattmås (Black-headed Gull), Klippan, Göteborg
Klippan, Göteborg 31/12/2006
Skrattmås (Black-headed Gull), Klippan, Göteborg
Klippan, Göteborg 24/12/2005

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule