Större korsnäbb (Parrot Crossbill)

Större korsnäbb (Parrot Crossbill), Lillhagsparken, Göteborg
Lillhagsparken, norr om Göteborg 28/10/2009