Större korsnäbb (Parrot Crossbill)

Större korsnäbb heter Loxia pytyopsittacus på latin. Släktnamnet Loxia lär komma av grekiska och betyder ”böjd åt sidan”. En annan tolkning är att det kommer från det latinska ”loquax” som betyder pratsam. Artnamnet pytyopsittacus är grekiska och betyder tallpapegoja.

Större korsnäbb är bara något större än mindre korsnäbb och möter 16-18 cm. Den är svår att skilja från mindre korsnäbb, men den har grövre hals, proportionellt större huvud och näbb, som vid basen är nästan lika stor som undernäbbens längd. Hanen är tegelröd, honan grönaktig med ljus underdel.

Större korsnäbb (Parrot Crossbill) vid Käringberget, Göteborg
Käringberget, Göteborg 27/11/2022
Större korsnäbb (Parrot Crossbill), Lillhagsparken, Göteborg
Lillhagsparken, norr om Göteborg 28/10/2009

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv