Bläsgås (White-fronted Goose)

Bläsgås heter Anser albifrons på latin. Det betyder ”gåsen med vit panna”. En adult bläsgås har mörkt gråbrun fjäderdräkt som på buken är något ljusare. På buken och ibland upp på bröstet har den breda svarta tvärgående streck. Den vita färgen vid näbbens rot, den så kallade bläsen, når inte upp på hjässan, och vissa individer saknar den helt. Näbben är rosa eller gulorange och benen orange. Den syns endast under flyttningen mellan norra Sibiriens arktiska kuster till Nordsjöns kuster då de rastar i södra delarna av landet.

Bläsgås (White-fronted Goose) vid Södra Lundspetsen, Ottenby, Öland
Södra Lundspetsen, Ottenby, Öland 10/10/2022

Bläsgås (White-fronted Goose) vid Gräsgårds hamn, Öland

Bläsgås (White-fronted Goose) vid Gräsgårds hamn, Öland
Gråsgårds hamn, Öland 11/10/2021
Bläsgås - White-fronted Goose - Anser albifrons vid Össby, södra Öland
Össby, södra Öland 03/10/2019

Blåsgås (White-fronted Goose) vid Välen, Göteborg

Bläsgås (White-fronted Gosse) vid Välen, Göteborg
Välen, Göteborg 18/02/2018
Bläsgås (White-fronted Goose), Källstorps Våtmark, Falkenberg, Halland
Källstorps Våtmark, Falkenberg, Halland 26/03/2017

Bläsgås (White-fronted Goose), Vombs ängar, Skåne
Bläsgås (White-fronted Goose), Vombs ängar, Skåne

Bläsgås (White-fronted Goose), Vombs ängar, Skåne
Vombs ängar, Skåne 29/03/2015
Bläsgås (White-fronted Goose), Foteviken, Vellinge
Foteviken, Vellinge, Skåne 15/10/2011
Bläsgås (White-fronted Goose), Billdals Park
Billdals Park, södra Göteborg 20/01/2006
tillsammans med tundrasädgäss

Fågelarter i grupp Svanar-Gäss

Knölsvan | Mindre sångsvan | Sångsvan | Tundrasädgås | Spetsbergsgås | Bläsgås | Grågås | Ljusbukig prutgås | Prutgås | Svartbukig prutgås | Vitkindad gås | Kanadagås | Kanadagås x Grågås | Rödhalsad gås | Stripgås | Nilgås | Rostand | Gravand