Småskrake (Red-breasted Merganser)

Småskrake heter Mergus serrator på latin vilket betyder ”dykare med tänder som en såg”. Småskrake är en medelstor and med ett spetsigt utseende. Längden ligger mellan 52-59 cm, och är något mindre än storskraken med ett ett vingspann på mellan 67–82 cm. Båda könen har förlängda hjässfjädrar som bildar en stripig tofs i nacken. Hanen i praktdräkt har lång nacktofs och dess huvud och övre delen av halsen är svart med grönaktig glans. Halsens nedre del och magen är blekt rostbruna med svartaktiga fläckar. Ryggen är svart och undergumpen samt vingspegeln är vita. Honans huvud och övre delen av halsen är rödbrun. Den långa, smala och raka näbben är röd med svart överdel och fötterna är röda. Lätet är vanligen ett strävt ”praa, praa, praa”.

Småskrake (Red-breasted Merganser) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 16/04/2022

Småskrake (Red-brested Merganser) vid Gräsgårds hamn, Öland

Småskrake (Red-brested Merganser) vid Gräsgårds hamn, Öland
Gräsgårds hamn, Öland 13/10/2021
Småskrake (Red-breasted Merganser)
Stora Amundö, utanför Göteborg, 13/03/2021
Småskrake (Red-brested Merganser) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 10/07/2018
Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 25/06/2011
Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 23/04/2009
Småskrake (Red-breasted Merganser), Hovås Golfbanedamm (havet), söder om Göteborg
Hovås Golfbanedamm, söder om Göteborg (havet) 08/05/2008
Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder Göteborg, 22/07/2007

Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder om Göteborg

Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder Göteborg, 07/05/2007

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake