Tjockfot (Eurasian stone-curlew)

Tjockfot är en skymnings- och nattaktiv vadarfågel, som lever i torra sandiga områden. Det är en medelstor vadarfågel som mäter 38-35 cm och med ett vingspann på 76-88 cm. Den har en kraftig svartgul näbb, stora gula ögon och välkamouflerad fjäderdräkt i olika sandfärgade nyanser. Den har ganska långa gulgröna ben. I flykten visar den upp iögonfallande svarta och vita vingfält på de långa vingarna, och flyger med grunda stela vingslag. Tjockfot observeras nästan årligen i Sverige.

Tjockfot (Eurasian stone-curlew) vid Stickens Gård. Morups Tånge i Halland

Tjockfot (Eurasian stone-curlew) vid Stickens Gård. Morups Tånge i Halland
Stickens Gård. Morups Tånge i Halland 20/06/2022

Tjockfot (Eurasian stone-curlew), S'Albufera Natural Park, Mallorca
Tjockfot (Eurasian stone-curlew), S'Albufera Natural Park, Mallorca

Tjockfot (Eurasian stone-curlew), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca 19/05/2015

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot