Silvertärna (Arctic Tern)

Silvertärna heter Sterna paradisaea på latin. Det betyder ungefär paradisisk tärna. 35 cm. Röd näbb och röda korta ben. Grå undersida, grå hals och strupe med vita kinder. Hos en sittande silvertärna ser man att stjärtfjädrarna är längre än vingspetsarna. Häckar allmänt utmed Östersjökusten.

Silvertärna (Arctic Tern) vid Ölands Södra Udde

Silvertärna (Arctic Tern) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 26/05/2022
Silvertärna (Arctic Tern) vid Seby Läge, Öland
Seby Läge, Öland 09/7/2018
Silvertärna (Arctic Tern) vid Västerstadsviken på Öland
Västerstadsviken, Öland 09/05/2018
Silvertärna (Arctic Tern), Näsbybadet, Öland
Näsbybadet, Öland, 01/08/2016
Silvertärna (Arctic Tern), Västerstadsviken, Öland
Väster om Fyrvägen, Ottenby, Öland, 21/05/2016

Silvertärna (Arctic Tern), Västerstadsviken, Öland

Silvertärna (Arctic Tern), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 24/07/2015
Silvertärna (Arctic Tern), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 29/05/2014
Silvertärna (Arctic Tern), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 21/05/2011

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule