Spovsnäppa (Curlew Sandpiper)

Spovsnäppa heter Calidris ferruginea på latin. I vetenskaplig litteratur gavs namnet ”Calidris” ursprungligen åt sandlöparen. Artnamnet, ferruginea, betyder rostfärgad. En spovsnäppa är något större än kärrsnäppan och mäter 19-21 centimeter med ett vingspann om c:a 40 cm. I jämförelse med kärrsnäppan har den en längre svagt nedåtböjd näbb, längre hals och ben och vit undergump. Adult spovsnäppa i häckningsdräkt har mönstrad grå ovansida och tegelrött huvud och undersida. På vintern är fågeln ljusgrå ovan och vit undertill, med ett tydligt vitt ögonbrynsstreck. Juvenilen har gråbrun ovansida, vit buk och persikofärgat bröst. Spovsnäppan ses oftast utmed kuster och vid våtmarker och myrar under höstflytten juli-september. Häckar i norra Sibirien och övervintrar i bl.a. västra Afrika. Locklätet under flykt är korta kvittriga ”tirripp”.

Spovsnäppa (Curlew Sandpiper) vid Torslandaviken, Göteborg

Spovsnäppa (Curlew Sandpiper) vid Torslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg 24/07/2022

Spovsnäppa (Curlew Sandpiper) vid Sebybadet, Öland

Spovsnäppa (Curlew Sandpiper) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 04/08/2021
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper) vid Väserstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 22/07/2020
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper) vid Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg
Stora Amundö i Göteborg 09/07/2020

Spovsnäppa (Curlew Sandpiper) vid Ölands Södra Udde

Spovsnäppa (Curlew Sandpiper) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 10/07/2018

Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), Sebybadet, Öland

Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland, 21/07/2015
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca 19/05/2015
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland, 24/08/2014
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), Galtabäck, Halland
Galtabäck, Halland, 01/09/2013
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 21/08/2011
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 02/08/2011

Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), Västerstadsviken, Öland
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), Västerstadsviken, Öland

Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 30/07/2010

Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), Västerstadsviken, Öland

Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 05/08/2009

Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), Stora Amundö, söder om Göteborg
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), Stora Amundö, söder om Göteborg

Spovsnäppa (Curlew Sandpiper), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 12/07/2009

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot