Sandlöpare (Sanderling)

Sandlöpare heter Calidris alba på latin. Calidris betyder Sandlöpare och alba vit.
Sandlöparen är ungefär lika stor som kärrsnäppan. I jämförelse med kärrsnäppan har den en kortare ganska tjock näbb. Näbben och benen är svarta. Den har tre tår, eftersom den saknar baktå. I häckningsdräkt (juli–aug) är ovansidan gråbrun, huvud och hals rödbrun medan undersidan är vit. I vårt land ses han praktiskt taget blott i vinterdräkt som börjar anläggas redan i juli. I adult vinterdräkt är den mycket ljus, med ljusgrå ovansida och hjässa, vitt ansikte och undersida och en mörkare grå fläck på skuldran.

Sandlöpare (Common Sanderlling) vid Morups Tånge, Halland
Sandlöpare (Common Sanderlling) vid Morups Tånge, Halland
Sandlöpare (Common Sanderlling) vid Morups Tånge, Halland
Sandlöpare (Common Sanderlling) vid Morups Tånge, Halland

Sandlöpare (Common Sanderlling) vid Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 26/02/2022

Sandlöpare (Sanderling) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Sandlöpare (Sanderling) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Sandlöpare (Sanderling) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 06/01/2022
Sandlöpare (Sanderling) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 02/08/2021

Sandlöpare (Sanderling) vid Västerstadsviken, Öland

Sandlöpare (Sanderling) vid Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 22/07/2020

Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling vid Korshamn, Morups Tånge, Halland

Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 07/09/2019
Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 11/09/2016
Sandlöpare (Sanderling), Näsbybadet, Öland
Näsbybadet, Öland 05/08/2016
Sandlöpare (Sanderling), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 25/07/2015

Sandlöpare (Sanderling), Sebybadet, Öland

Sandlöpare (Sanderling), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 24/07/2015

Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland

Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 03/06/2015
Sandlöpare (Sanderling), Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde, Öland 27/07/2011
Sandlöpare (Sanderling), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 01/08/2010

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot