Sandlöpare (Sanderling)

Sandlöpare heter Calidris alba på latin. Calidris betyder Sandlöpare och alba vit.
Sandlöparen är ungefär lika stor som kärrsnäppan. I jämförelse med kärrsnäppan har den en kortare ganska tjock näbb. Näbben och benen är svarta. Den har tre tår, eftersom den saknar baktå. I häckningsdräkt (juli–aug) är ovansidan gråbrun, huvud och hals rödbrun medan undersidan är vit. I vårt land ses han praktiskt taget blott i vinterdräkt som börjar anläggas redan i juli. I adult vinterdräkt är den mycket ljus, med ljusgrå ovansida och hjässa, vitt ansikte och undersida och en mörkare grå fläck på skuldran.

Sandlöpare (Sanderling) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Sandlöpare (Sanderling) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Sandlöpare (Sanderling) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 06/01/2022
Sandlöpare (Sanderling) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 02/08/2021

Sandlöpare (Sanderling) vid Västerstadsviken, Öland

Sandlöpare (Sanderling) vid Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 22/07/2020

Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling vid Korshamn, Morups Tånge, Halland

Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 07/09/2019
Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 11/09/2016
Sandlöpare (Sanderling), Näsbybadet, Öland
Näsbybadet, Öland 05/08/2016
Sandlöpare (Sanderling), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 25/07/2015

Sandlöpare (Sanderling), Sebybadet, Öland

Sandlöpare (Sanderling), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 24/07/2015

Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland

Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 03/06/2015
Sandlöpare (Sanderling), Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde, Öland 27/07/2011
Sandlöpare (Sanderling), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 01/08/2010

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot