Sandlöpare (Sanderling)

Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 11/09/2016
Sandlöpare (Sanderling), Näsbybadet, Öland
Näsbybadet, Öland 05/08/2016
Sandlöpare (Sanderling), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 25/07/2015

Sandlöpare (Sanderling), Sebybadet, Öland

Sandlöpare (Sanderling), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 24/07/2015

Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland

Sandlöpare (Sanderling), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 03/06/2015
Sandlöpare (Sanderling), Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde, Öland 27/07/2011
Sandlöpare (Sanderling), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 01/08/2010

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | Större strandpiapre | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot