Större skrikörn (Greater Spotted Eagle)

Större skrikörn har en vingbredd på 160 cm. En medelstor örn som är mycket lik mindre skrikörnen. Huvudet och vingtäckarna är mycket mörkbruna och kontrasterar med den i allmänhet mellanbruna fjäderdräkten. Mindre skrikörnen har däremot ett ljust huvud och vingtäckare. Det finns ofta en mindre tydlig vit fläck på ovansidan av vingarna. Ungfågel har vita fläckar på vingarna.

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle) vid Eketorp, Öland 14/10/2022
Eketorp, Öland 14/10/2022
Större skrikörn (Greater Spotted Eagle) vid Össbyskogen, Öland 14/10/2022
Össbyskogen, Öland 12/10/2022
Större skrikörn (Greater Spotted Eagle) mellan Årstad och Falkenberg i Halland
Mellan Årstad och Falkenberg i Halland 17/10/2020

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle) vid Ottenby, Öland

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle) vid Ottenby, Öland
Ottenby, Öland, 01/10/2020

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Ås kyrka, Öland

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Ås kyrka, Öland
Ås kyrka, Öland 29/05/2017

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Triberga, Öland

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Triberga, Öland

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Triberga, Öland

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Triberga, Öland
Triberga, Öland 28/05/2017

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Södra Bårby, Öland

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Södra Bårby, Öland
Södra Bårby, Öland 25/05/2014

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Kolabacken, Falsterbo

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo 14/10/2011

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk