Slaguggla (Ural Owl)

Slaguggla heter Strix uralensis på latin. Det är en medelstor uggla av släktet Strix. Strix betyder uggla medan uralensis syftar på dess utbredning kring Ural. Slaguggla ger ett ganska ljust intryck. Finns framförallt i Norrland och söderut till Dalarna och norra Uppland.

Slaguggla
Nära Mossbodarna utanför Borlänge 13/01/2018