Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper)

Prärielöpare är globalt sett en nära hotad art. Den häckar på några få isolerade platser, dels i nordöstra Ryssland, dels i norra Alaska och Kanada. En kärrsnäppestor vadare. Prärielöpare är alla årstider lik en liten brushona, men är inte större än en än en kärrsnäppa. Utmärkande är den korta, svarta näbben, en vitaktig ring kring ögat, de långa benen och den vanligen helt beigefärgade undersidan. Vidare saknar en prärielöpare helt vingband och de hos brushonan karakteristiska vita fläckarna på stjärten. Vingundersidorna är vita. Nordamerikansk långflyttare som övervintrar i Sydamerika. I Sverige sällsynt men regelbundna observationer görs flera gånger om året, framförallt under hösten på Öland.

Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper), Schäferiängen , Ottenby, Öland
Schäferiängen , Ottenby, Öland 14/10/2022

Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper), Fyrvägen, Ottenby
Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper), Fyrvägen, Ottenby
Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper), Fyrvägen, Ottenby
Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper), Fyrvägen, Ottenby

Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper), Fyrvägen, Ottenby
Fyrvägen, Ottenby 01/08/2021

Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper), Fyrvägen, Ottenby
Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper), Fyrvägen, Ottenby

Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper), Fyrvägen, Ottenby
Längs Fyrvägen Ölands Södra Udde, Öland, 30/09/2017
Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper), Fyrvägen, Ottenby
Längs Fyrvägen Ölands Södra Udde, Öland, 30/09/2016

Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper), Fyrvägen, Ottenby

Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper), Fyrvägen, Ottenby
Längs Fyrvägen Ölands Södra Udde, Öland, 09/10/2009

Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper), Fyrvägen, Ottenby

Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper), Fyrvägen, Ottenby
Längs Fyrvägen Ölands Södra Udde, Öland, 13/10/2007

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot