Rapphöna (Grey partridge)

Rapphöna heter Perdix perdix på latin. Perdix är egentligen grekiska och betyder rapphöna. C:a 30 cm och med ett vingspann på c:a 45-48 cm. Den är brunaktig med gråare hals och nacke med ljust bröst, buk och undersida. På bröstet en stor brun fläck som är tydligare på hanen än honan. Ansiktet och strupen är brungult.

Rapphöna - Perdix perdix - Grey partridge vid Glommen, Halland
Glommen, Halland 02/07/2022

Rapphöna (Grey partridge) nära Gräsgårds hamn, Öland

Rapphöna (Grey partridge) nära Gräsgårds hamn, Öland
Gräsgårds hamn, Öland 26/05/2022
Rapphöna (Grey partridge) vid Össby, Öland
Össby, Öland 26/05/2022
Rapphöna (Grey partridge) nära Segerstad, Öland
Nära Segerstad, Öland 20/05/2020

Rapphöna (Grey partridge) vid Solgården, östra Öland

Rapphöna (Grey partridge) vid Solgården, östra Öland
Nära Solgården, östra Öland 20/05/2019

Rapphöna (Grey partridge) vid Solgården, östra Öland
Rapphöna (Grey partridge) vid Solgården, östra Öland

Rapphöna (Grey partridge) vid Solgården, östra Öland
Nära Solgården på sydöstra delen av Öland 11/05/2018

Fågelarter i gruppen Höns-Trappar

Tjäder | Fjällripa | Fasan | Rapphöna | Kamsothöna | Purpurhöna | Rörhöna | Sothöna | Vattenrall | Prärietrana | Trana | Småtrapp