Rapphöna (Grey partridge)

Rapphöna heter Perdix perdix på latin. Perdix är egentligen grekiska och betyder rapphöna. C:a 30 cm och med ett vingspann på c:a 45-48 cm. Rapphöna är brunaktig med gråare hals och nacke. Ljust bröst, buk och undersida. På bröstet en stor brun fläck som är tydligare på hanen än honan. Ansiktet och strupen är brungult.

Rapphöna (Grey partridge) nära Segerstad, Öland
Nära Segerstad, Öland 20/05/2020

Rapphöna (Grey partridge) vid Solgården, östra Öland

Rapphöna (Grey partridge) vid Solgården, östra Öland
Nära Solgården, östra Öland 20/05/2019

Rapphöna (Grey partridge) vid Solgården, östra Öland
Rapphöna (Grey partridge) vid Solgården, östra Öland

Rapphöna (Grey partridge) vid Solgården, östra Öland
Nära Solgården på sydöstra delen av Öland 11/05/2018

Fågelarter i gruppen Höns-Trappar

Tjäder | Fjällripa | Fasan | Rapphöna | Kamsothöna | Purpurhöna | Rörhöna | Sothöna | Vattenrall | Prärietrana | Trana | Småtrapp