Havstrut (Great Black-backed Gull)

Havstrut heter Larus marinus på latin. Det betyder ”måsen som tillhör havet”. Havstrut är en stor, bredvingad och grov trut med tjock hals och mycket grov näbb. I storlek 64-78 cm med ett vingspann på upp mot 170 cm. Det är lika stort vingspann som en häger. Ser ut som en förstorad upplaga av en silltrut. Nästan svart mantel och skära, eller köttfärgade ben samt stora vita fläckar på vingspetsarna. I flykten verkar den lugn med sina långsamma vingslag.

Havstrut vid Smygehuk, Skåne
Smygehuk, Skåne 14/08/2022
Havstrut vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 03/08/2022
Havstrut (Great Black-backed Gull), Glommens Sten, Halland
Glommens Sten, Halland 06/05/2016

Havstrut (Great Black-backed Gull), Göteborgs Fiskhamn

Havstrut (Great Black-backed Gull), Göteborgs Fiskhamn
Göteborgs Fiskhamn 20/01/2013
Havstrut (Great Black-backed Gull), Göteborgs Fiskhamn
Göteborgs Fiskhamn 27/12/2011
Havstrut (Great Black-backed Gull), Göteborgs Fiskhamn
Göteborgs Fiskhamn 07/12/2007

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule