Havstrut (Great Black-backed Gull)

Havstrut (Great Black-backed Gull), Glommens Sten, Halland
Glommens Sten, Halland 06/05/2016

Havstrut (Great Black-backed Gull), Göteborgs Fiskhamn

Havstrut (Great Black-backed Gull), Göteborgs Fiskhamn
Göteborgs Fiskhamn 20/01/2013
Havstrut (Great Black-backed Gull), Göteborgs Fiskhamn
Göteborgs Fiskhamn 27/12/2011
Havstrut (Great Black-backed Gull), Göteborgs Fiskhamn
Göteborgs Fiskhamn 07/12/2007

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule |