Tretåig mås (Kittiwake)

Tretåig mås (Kittiwake), Lerkil, Halland
Lerkil, Halland, 17/01/2015

Tretåig mås (Kittiwake), Björnhuvudet, Öckerö
Tretåig mås (Kittiwake), Björnhuvudet, Öckerö

Tretåig mås (Kittiwake), Björnhuvudet, Öckerö
Björnhuvudet, Öckerö, 27/12/2011

Tretåig mås (Kittiwake), Glommens Sten, Halland
Tretåig mås (Kittiwake), Glommens Sten, Halland

Tretåig mås (Kittiwake), Glommens Sten, Halland
Glommens Sten, Halland, 27/11/2011

Tretåig mås (Kittiwake), Nidingen, Halland
Tretåig mås (Kittiwake), Nidingen, Halland

Tretåig mås (Kittiwake), Nidingen, Halland
Nidingen, Halland, 29/05/2010
Tretåig mås (Kittiwake), Glommens Sten, Halland
Glommens sten, Halland, 04/10/2009

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule |