Tretåig mås (Kittiwake)

En adult tretåig mås är bara lite större än en skrattmås. Den har en stel och spänstig flykt vilket får den att påminna om en tärna mer än om andra måsar. Den har korta ben som är mörka i alla dräkter. Den adulta fågeln är lik fiskmåsen med huvud, hals, undersida, övergump och stjärt som är vita. Vingovansidan går i två grå nyanser och vingspetsarna är helsvarta vilket gör att vingen ser trefärgad ut på håll. I vinterdräkt är de adulta fåglarnas dräkter nästan samma som i sommardräkt förutom att de har en grå halsboa om nacken och en halvmåneformad mörk fläck vid örontäckarna.

Tretåig mås (Kittiwake) vid Glommens sten, Halland
Tretåig mås (Kittiwake) vid Glommens Sten, Halland

Tretåig mås (Kittiwake) vid Glommens Sten, Halland
Glommens Sten, Halland 05/02/2022
Tretåig mås (Kittiwake), Lerkil, Halland
Lerkil, Halland, 17/01/2015

Tretåig mås (Kittiwake), Björnhuvudet, Öckerö
Tretåig mås (Kittiwake), Björnhuvudet, Öckerö

Tretåig mås (Kittiwake), Björnhuvudet, Öckerö
Björnhuvudet, Öckerö, 27/12/2011

Tretåig mås (Kittiwake), Glommens Sten, Halland
Tretåig mås (Kittiwake), Glommens Sten, Halland

Tretåig mås (Kittiwake), Glommens Sten, Halland
Glommens Sten, Halland, 27/11/2011

Tretåig mås (Kittiwake), Nidingen, Halland
Tretåig mås (Kittiwake), Nidingen, Halland

Tretåig mås (Kittiwake), Nidingen, Halland
Nidingen, Halland, 29/05/2010
Tretåig mås (Kittiwake), Glommens Sten, Halland
Glommens sten, Halland, 04/10/2009

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule