Råka (Corvus frugilegus) Rook

Råka heter Corvus frugilegus på latin. Släktnamnet ”Corvus” är det latinska ordet för korpen, som var en helig fågel i det gamla Rom. Artnamnet ”frugilegus” betyder ”den som samlar säd”.
Råkan är svart som korpen, stor som kråkan och sällskaplig som kajan. Den är svart med blå- och purpuraktig glans på huvud och hals. Adulta fåglar saknar näsborrsbefjädringen och den blekt gula näbbasen är också fjäderlös.
Näbben är något nedåtböjd och spetsig samt smalare än kråkans. Stjärten är mindre kilformad än korpens. I flykten är råkan verkar lättare och vingslagen är något snabbare än kråkan.

Råka (Rook) vid Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 30/10/2022

Råka (Rook) vid Morups Tånge, Halland
Råka (Rook) vid Morups Tånge, Halland

Råka (Rook) vid Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 26/02/2022
Råka (Rook) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 08/11/2020
Råka (Rook) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 05/01/2019
Råka (Rook), Källstorps Våtmark, Falkenberg, Halland
Källstorps Våtmark, Falkenberg, Halland 05/05/2016
Råka (Rook), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 03/08/2015

Råka (Rook), Morups Tånge, Halland

Råka (Rook), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 02/02/2013
Råka (Rook), Kolabacken, Falsterbo, Skåne
Kolabacken, Falsterbo, Skåne 14/10/2011

Råka (Rook), Stora Amundö, söder om Göteborg

Råka (Rook), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 19/03/2009
Råka (Rook), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 01/11/2008
Råka (Rook), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 08/10/2008
Råka (Rook), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 08/04/2007
Råka (Rook), Billdals ridskola, Göteborg
Billdals ridskola, Göteborg 02/04/2006

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv