Svarthalsad dopping (Black-necked Grebe)

Svarthalsad dopping heter Podiceps nigricollis på latin. Podiceps betyder, med fötterna långt bak. ”Nigricollis” betyder svarthalsad. Betydelsen blir då, den svarthalsade med fötterna långt bak.
Svarthalsad dopping är något mindre än svarthakedoppingen och är i sommardräkt omisskännlig med bruna luftiga fjädrar på sidan och i baken, svart rygg, hals och huvud med gula örontofsar och röd iris. I vinterdräkt är den mörkgrå på rygg, baksidan av halsen och på hjässan. Den mörka teckningen bakom ögat är mer tydlig än hos svarthakedoppingen.

Svarthalsad dopping (Black-necked Grebe) vid Källstorps våtmark utanför Falkenberg, Halland
Svarthalsad dopping (Black-necked Grebe) vid Källstorps våtmark utanför Falkenberg, Halland

Svarthalsad dopping (Black-necked Grebe) vid Källstorps våtmark utanför Falkenberg, Halland
Källstorps våtmark utanför Falkenberg, Halland 30/04/2022

Svarthalsad dopping (Black-necked Grebe), Källstorps Våtmark, Falkenberg
Svarthalsad dopping (Black-necked Grebe), Källstorps Våtmark, Falkenberg
Svarthalsad dopping (Black-necked Grebe), Källstorps Våtmark, Falkenberg

Svarthalsad dopping (Black-necked Grebe), Källstorps Våtmark, Falkenberg
Källstorps Våtmark, Falkenberg, 25/04/2011

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo