Bronsibis (Glossy Ibis)

Bronsibis (Glossy Ibis), S'Albuferia, Mallorca, Spanien

Bronsibis (Glossy Ibis), S'Albuferia, Mallorca, Spanien
S’Albuferia, Mallorca, Spanien, 19/07/2017

Bronsibis (Glossy Ibis), Skanör, Falsterbonäset, Skåne
Bronsibis (Glossy Ibis), Skanör, Falsterbonäset, Skåne
Bronsibis (Glossy Ibis), Skanör, Falsterbonäset, Skåne
Bronsibis (Glossy Ibis), Skanör, Falsterbonäset, Skåne

Bronsibis (Glossy Ibis), Skanör, Falsterbonäset, Skåne
Skanör, Falsterbonäset, Skåne, 10/10/2015

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo