Bronsibis (Glossy Ibis)

Bronsibis påminner i formen om en stor spov med lång och smal hals, långa grönbeiga ben och en lång nedåtböjd näbb.
Den adulta fågeln har en djupt purpurfärgad kropp med grön glans på vingarna. Näbben är grå vid näbbroten och orange i spetsen.
I flykten sticker benen tydligt ut bakom stjärten och hälsen är lång och smal. Bronsibisen flyger ofta i orgegelbundna flockar eller i en böljande linje. De har en spovlik flykt med snabba mekaniska vingslag och korta glid.

Bronsibis (Glossy Ibis) vid Möckelmossen, Öland
Bronsibis (Glossy Ibis) vid Möckelmossen. Öland
Bronsibis (Glossy Ibis) vid Möckelmossen. Öland

Bronsibis (Glossy Ibis) vid Möckelmossen. Öland
Möckelmossen. Öland 25/05/2022

Bronsibis (Glossy Ibis), S'Albuferia, Mallorca, Spanien

Bronsibis (Glossy Ibis), S'Albuferia, Mallorca, Spanien
S’Albuferia, Mallorca, Spanien, 19/07/2017

Bronsibis (Glossy Ibis), Skanör, Falsterbonäset, Skåne
Bronsibis (Glossy Ibis), Skanör, Falsterbonäset, Skåne
Bronsibis (Glossy Ibis), Skanör, Falsterbonäset, Skåne
Bronsibis (Glossy Ibis), Skanör, Falsterbonäset, Skåne

Bronsibis (Glossy Ibis), Skanör, Falsterbonäset, Skåne
Skanör, Falsterbonäset, Skåne, 10/10/2015

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo