Sjöorre (Common Scoter)

Sjöorre heter Melanitta nigra på latin. Melanitta kan närmast översättas till svartand och artnamnet nigra betyder svart.
Det är en medelstor och kompakt andfågel. Hanen har en gul fläck mitt på näbbben och en liten näbbknöl vid näbbroten. Honan saknar näbbknöl och är brungrå med ljusa kinder och brunsvart hjässa. Honan av sjöorre påminner också lite om honan av rödhuvud dykand.

Sjöorre (Common Scoter) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 12/10/2022

Sjöorre (Common Scoter) vid Havshuvudet, Stora Amundön söder om Göteborg

Sjöorre (Common Scoter) vid Havshuvudet, Stora Amundön söder om Göteborg
Havshuvudet, Stora Amundön söder om Göteborg 02/02/2020
Sjöorre (Common Scoter), Glommens sten, Halland
Glommens sten, Halland, 03/05/2013

Sjöorre (Common Scoter), Kanalen, Stora Amundö, söder om Göteborg

Sjöorre (Common Scoter), Kanalen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 30/07/2006

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake