Tornseglare (Common Swift)

Tornseglare heter Apus apus på latin vilket betyder ”fotlös”. En tornseglare är 17-18.5 cm. Vingarna är smala och långa och kroppen spolformig. Den har en helmörk undersida och endast strupen är ljus. De unga fåglarna har svartare grundfärg, ljus panna och tygel. Tornseglaren tillbringar den största delen av sitt liv i luften. Den förekommer över hela landet och då helst i samband med mänsklig bebyggelse. Den häckar helst under takpannor, i håligheter i murar och liknande. Tornseglaren har ett genomträngande och entonigt läte. Särskilt tydligt hörs det under högsommarkvällar då de i kör ger i från sig skrik samtidigt som de flyger tätt över hustaken.

Tornseglare (Common Swift) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 11/08/2022x
Tornseglare (Common Swift) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 31/07/2022
Tornseglare - Apus apus - Common Swift vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 01/07/2022
Tornseglare (Common Swift) vid Sibyllas, Ottenby på Öland
Sibyllas, Ottenby på Öland 30/05/2021
Tornseglare (Common Swift) vid Gävunda, Dalarna
Gävunda, Dalarna 02/08/2020
Tornseglare (Common Swift) vid Össby, Öland
Össby, Öland 08/07/2018
Tornseglare (Common Swift), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 01/08/2016
Tornseglare (Common Swift), Ås vandrarhem, Öland
Ås vandrarhem, Öland 08/07/2013

Tornseglare (Common Swift), Sebybadet, Öland

Tornseglare (Common Swift), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 02/07/2010
Tornseglare (Common Swift), Svindal, Göteborg
Svindal, Göteborg 24/06/2009

Tornseglare (Common Swift), Rethymnon, Kreta

Tornseglare (Common Swift), Rethymnon, Kreta
Rethymnon, Kreta 11/05/2006

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Kattuggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta