Strömstare (White-throated Dipper)

Strömstare heter Cinclus cinlus på latin. Cinclus var hos Aristoteles namnet på en liten fågel som levde vit vattnet. Det är en ganska knubbig fågel med kort stjärt, grå med svarta fjäderkanter på ryggen. Huvudet och bakhalsen är chokladbruna, medan strupen och bröstet går i vitt.

Strömstare (White-throated Dipper) vid Grevdämmet, Mölndal
Strömstare (White-throated Dipper) vid Grevdämmet, Mölndal

Strömstare (White-throated Dipper) vid Grevdämmet, Mölndal
Grevdämmet, Mölndal 16/01/2022
Strömstare (White-throated Dipper) vid Grevedämmet, Mölndal
Grevedämmet, Mölndal 25/11/2018
Strömstare (White-throated Dipper) vid Grevdämmet i Mölndal
Grevdämmet, Mölndal 11/02/2018

Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal

Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal 28/01/2017

Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal

Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal 20/12/2014

Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal

Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal 01/02/2014

Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal

Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal 25/11/2012
Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal 05/02/2011
Strömstare (White-throated Dipper), Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal
Grevdämmet Mölndalsån, Mölndal 30/01/2011

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv