Större piplärka (Richard´s Pipit)

Större piplärka (Richard´s Pipit), Stora Amundö, söder om Göteborg

Större piplärka (Richard´s Pipit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 01/10/2006