Gråsparv (House Sparrow)

Gråsparv (House Sparrow), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 05/08/2007

Gråsparv (House Sparrow), Stora Amundö, söder om Göteborg

Gråsparv (House Sparrow), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 20/07/2007
Gråsparv (House Sparrow), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 25/03/2007
Gråsparv (House Sparrow), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 27/08/2006
Gråsparv (House Sparrow), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 25/06/2006
Gråsparv (House Sparrow), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 05/03/2006
Gråsparv (House Sparrow), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 11/02/2006