Fågelarter 2020

Skäggmes (Bearded Tit) vid Syrhåladammen, Torslandaviken utanför Göteborg
Skäggmes
Trädkrypare (Treecreeper) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Trädkrypare
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Snösparv
Råka (Rook) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Råka
Alfågel (Long-tailed Duck) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Alfågel
Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Berglärka
Kaspisk trut (Caspian Gull) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Kaspisk trut
Kustsnäppa (Knot) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Kustsnäppa
Roskarl (Turnstone) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Roskarl
Blek tornseglare (Pallid Swift) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Blek tornseglare
Rördrom (Eurasian Bittern) vid Torslandaviken utanför Göteborg
Rördrom
Svarthakad buskskvätta (Stonechat) vid Torslandaviken utanför Göteborg
Svarthakad buskskvätta
Silkeshäger (Little Egret) vid Utteros söder om Varberg
Silkeshäger
Större skrikörn (Greater Spotted Eagle) mellan Årstad och Falkenberg i Halland
Större skrikörn
Blå kärrhök (Hen Harrier) vid Havshuvudet, Stora Amundön i Göteborg
Blå kärrhök
Ormvråk (Common Buzzard) vid östra delen av Öland
Ormvråk
Större skrikörn (Greater Spotted Eagle) vid Ottenby, Öland
Större skrikörn
Törnskata (Red-backed Shrike) vid Södra Lundparkeringen, Ottenby på Öland
Törnskata
Skäggtärna (Whiskered Tern) vid Dravens naturreservat utanför Värnamo i Småland
Skäggtärna
Småsnäppa (Little Stint) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Småsnäppa
Skedand (Shoveler) vid Ölands Södra Udde, Öland
Skedand
Grönsiska (Siskin) vid Ölands Södra Udde, Öland
Grönsiska
Bivråk (Honey Buzzard) vid Falsterbo Kanal i Skåne
Bivråk
Tornfalk (Common Kestrel) vid Revingehed, Skåne
Tornfalk
Lärkfalk (Eurasian Hobby) vid Havgårdssjön i Skåne
Lärkfalk
Stäpphök (Pallid Harrier) vid Flygfältsrakan i Halmstad
Stäpphök
Aftonfalk (Red-footed Falcon) vid Österbua, Värö i Halland
Aftonfalk
Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope) vid Hästhagen, Stora Amundö utanför Göteborg
Smalnäbbad simsnäppa
Stripgås (Bar-headed Goose) vid Billdal utanför Göteborg
Stripgås
Bivråk (Honey Buzzard) vid Gävunda i Dalarna
Bivråk
Brun kärrhök (Marsh Harrier) vid Getteröns Naturcentrum i Varberg
Brun kärrhök
Gråhakedopping (Red-necked Grebe) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Gråhakedopping
Drillsnäppa (Common Sandpiper) vid Fotogömslet, Getteröns Naturreservat i Varberg
Drillsnäppa
Enkelbeckasin (Common Snipe) vid Fotogömslet, Getteröns Naturreservat i Varberg
Enkelbeckasin
Fiskgjuse (Osprey) vid Stora Amundön utanför Göteborg
Fiskgjuse
Vattenrall (Waterrail) vid Fotogömslet, Getterön i Varberg
Vattenrall
Gluttsnäppa (Greenshank) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Gluttsnäppa
Skogssnäppa (Green Sandpiper) vid Fotogömslet, Getteröns naturreservat utanför Varberg
Skogssnäppa
Smådopping (Little Grebe) vid Munkagårdsfloen i Halland
Smådopping
Tornseglare (Common Swift) vid Gävunda i Dalarna
Tornseglare
Fiskmås (Common Gull) vid Sebybadet, Öland
Fiskmås
Kärrsnäppa (Dunlin) vid Sebybadet, Öland
Kärrsnäppa
Kentsk tärna (Sandwich Tern) vid Sebybadet, Öland
Kentsk tärna
Knölsvan (Mute Swan) vid Västerstadsviken, Öland
Knölsvan
Kustsnäppa (Knot) vid Ölands Södra Udde
Kustsnäppa
Röd glada (Red Kite) vid Segerstad, Öland
Röd glada
Större strandpipare (Ringed Plover) vid Västerstadsviken på Öland
Större strandpipare
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper) vid Västerstadsviken på Öland
Spovsnäppa
Sandlöpare (Sanderling) vid Västerstadsviken på Öland
Sandlöpare
Fisktärna (Common Tern) vid Sebybadet, Öland
Fisktärna
Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle) vid Björkesåkrasjön i Skåne
Mindre skrikörn
Myrspov (Bar-tailed Godwit) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Myrspov
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Spovsnäppa
Svartvingad glada (Black-winged Kite) vid Gerum, Tanums Hede i Bohuslän
Svartvingad glada
Brushane (Ruff) vid Hästhagen, Stora Amundön i Göteborg
Brushane
Busksångare vid Askim i Göteborg
Busksångare
Kärrsångare (Marsh Warbler) vid Skintebo hamn i Göteborg
Kärrsångare
Mindre strandpipare (Little Ringed Plover) vid Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg
Mindre strandpipare
Rörsångare vid Amundövik i Göteborg
Rörsångare
Steglits vid Billdals Kykra i Göteborg
Steglits
Törnsångare (Common Whitethroat) vid Stora Amundön, Göteborg
Törnsångare
Orientpipare vid Torslandaviken i Göteborg
Orientpipare
Flodsångare vid Lönestig, Halland
Flodsångare
Halsbandsflugsnappare vid Södra Lunden, Ottenby på Öland
Halsbandsflugsnappare
Kornsparv vid Össby, Öland
Kornsparv
Roskarl vid Södra Udden, Ottenby på Öland
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa norr om Stenåsabadet på Öland
Smalnäbbad simsnäppa
Styltlöpare vid Wikegårds Camping på Öland
Styltlöpare
Stäpphök vid Össby på Öland
Stäpphök
Lövsångare vid Ölands Södra Udde, Öland
Lövsångare
Mindre flugsnappare vid Ölands Södra Udde, Öland
Mindre flugsnappare
Härmsångare vid Ölands Södra Udde, Öland
Härmsångare
Gök vid Sibyllas, Ottenby på Öland
Gök
Ärtsångare vid Ölands Södra Udde, Öland
Ärtsångare
Blåhake vid Fyrträdgården, Ottenby på Ölands Södra Udde
Blåhake
Grå flugsnappare vid Ölands Södra Udde, Öland
Grå flugsnappare
Insträckande nattskärra vid Ölands Södra Udde, Öland
Nattskärra
Rödstjärt vid Ölands Södra Udde, Öland
Rödstjärt
Svarthätta hane vid Ölands Södra Udde
Svarthätta
Brandkronad kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Kentsk tärna vid Ölands Södra Udde
Kentsk tärna
Näktergal vid Ottenby Kungsgård
Näktergal
Biätare vid Norra Lunden, Ottenby på Öland
Biätare
Rostgumpsvala vid Ottenby Kungsgård, Öland
Rostgumpsvala
Göktyta vid Södra Lunden, Ottenby på Öland
Göktyta
Svart vit flugsnappare vid Ölands Södra Udde
Svart vit flugsnappare
Gulsparv vid Södra Lunden, Ottenby på Öland
Gulsparv
Törnskata vid Södra Lunden, Ottenby på Öland
Törnskata
Forsärla vid Billdals Park, Göteborg
Forsärla
Kaja vid Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg
Kaja
Skärfläcka
Skärfläcka
Grågås vid Stora Amundö, Göteborg
Grågås
Rödstjärt vid Amundövik, Göteborg
Rödstjärt
Svarthätta vid Amundövik, Göteborg
Svarthätta
Rödstjärt vid Amundövik i Göteborg
Rödstjärt
Turkduva vid Morups Tånge fyr, Halland
Turkduva
Svarthuvad mås sdöer om Varberg, Halland
Svarthuvad mås
Ringtrast vid Västra Kyrkogården i Göteborg
Ringtrast
Vitstjärnig blåhake vid Löftaåns mynning i Frillesås, Halland
Vitsjärnig blåhake
Brun kärrhök vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka
Brun kärrhök
Blå kärrhök vid Stora Amundön utanför Göteborg
Blå kärrhök
Rödhalsad gås vid Smedsgård utanför Varberg
Rödhalsad gås
Skärpiplärka vid Askimsbadet utanför Göteborg
Skärpiplärka
Storspov vid Morups Tånge, Halland
Storspov
Svart rödstjärt vid Glommens Sten i Halland
Svart rödstjärt
Brushane vid Fågeltornsparkeringen, Getteröns naturreservat i Halland
Brushane
Gråhakedopping vid Källstorps våtmark, Falkenberg
Gråhakedopping
Gravand vid Munkagårdsfloen i Halland
Gravand
Snatterand vid Fågeltornsparkeringen vid Getteröns naturreservat, Halland
Snatterand
Nötväcka vid Billdals Park, Göteborg
Nötväcka
Rödhake vid Stora Amundön utanför Göteborg
Rödhake
Trädkrypare vid Billdals Park, Göteborg
Trädkrypare
Gärdsmyg vid Stora Amundön utanför Göteborg
Gärdsmyg
Berglärka vid Torslandaviken utanför Göteborg
Berglärka
Engelsk sädesärla vid Välen utanför Göteborg
Engelsk sädesärla
Sånglärka
Sånglärka
Ljusbukig prutgås vid Fässbergsmotet, Mölndal
Ljusbukig prutgås
Tornfalk vid Torslandaviken, Göteborg
Tornfalk
Vinterhämpling vid Torslandaviken, Göteborg
Vinterhämpling
Mindre hackspett vid Stora Amundön utanför Göteborg
Mindre hackspett
Nötskrika vid Stora Amundön utanför Göteborg
Nötskrika
Ejder vid Stora Amundön utanför Göteborg
Ejder
Hökuggla vid Stora Amundön utanför Göteborg
Hökuggla
Sjöorre vid Stora Amundön utanför Göteborg
Sjöorre
Lappuggla (Great Grey Owl) vid Ryd, Ale
Lappuggla
Hökuggla (Northerna Hawk Owl) vid Stora Amundön utanför Göteborg
Hökuggla
Alfågel (Long-tailed Duck vid Stora Amundön utanför Göteborg
Alfågel
Hökuggla vid Borlänge, Dalarna
Hökuggla
Gråspett (Grey-headed Woodpecker) vid Mossbodarna utanför Borlänge, Dalarna
Gråspett
Masksädesärla (Masked Wagtail) vid Stafsingestrand utanför Falkenberg, Halland
Masksädesärla
Tallbit vid Stafsingestrand utanför Falkenberg, Halland
Tallbit
Sidensvans (Waxving) vid Stafsingestrand utanför Falkenberg, Halland
Sidensvans
Vittrut (Glaucous Gull) vid Fiskhamnen, Göteborg
Vittrut
Steglits (European Goldfinch) vid Torslandaviken, Göteborg
Steglits
Svarthakad buskskvätta (Stonechat) vid Torslandaviken, Göteborg
Svarthakad busksskvätta
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://larslundmark.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden. En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år. Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare. När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort. Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning. För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information

Save settings
Cookies settings