Fågelarter 2020

Sjöorre vid Stora Amundön utanför Göteborg
Sjöorre
Lappuggla (Great Grey Owl) vid Ryd, Ale
Lappuggla
Hökuggla (Northerna Hawk Owl) vid Stora Amundön utanför Göteborg
Hökuggla
Alfågel (Long-tailed Duck vid Stora Amundön utanför Göteborg
Alfågel
Hökuggla vid Borlänge, Dalarna
Hökuggla
Gråspett (Grey-headed Woodpecker) vid Mossbodarna utanför Borlänge, Dalarna
Gråspett
Masksädesärla (Masked Wagtail) vid Stafsingestrand utanför Falkenberg, Halland
Masksädesärla
Tallbit vid Stafsingestrand utanför Falkenberg, Halland
Tallbit
Sidensvans (Waxving) vid Stafsingestrand utanför Falkenberg, Halland
Sidensvans
Vittrut (Glaucous Gull) vid Fiskhamnen, Göteborg
Vittrut
Steglits (European Goldfinch) vid Torslandaviken, Göteborg
Steglits
Svarthakad buskskvätta (Stonechat) vid Torslandaviken, Göteborg
Svarthakad busksskvätta