Fågelarter 2020

Svartvingad glada (Black-winged Kite) vid Gerum, Tanums Hede i Bohuslän
Svartvingad glada
Brushane (Ruff) vid Hästhagen, Stora Amundön i Göteborg
Brushane
Busksångare vid Askim i Göteborg
Busksångare
Kärrsångare (Marsh Warbler) vid Skintebo hamn i Göteborg
Kärrsångare
Mindre strandpipare (Little Ringed Plover) vid Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg
Mindre strandpipare
Rörsångare vid Amundövik i Göteborg
Rörsångare
Steglits vid Billdals Kykra i Göteborg
Steglits
Törnsångare (Common Whitethroat) vid Stora Amundön, Göteborg
Törnsångare
Orientpipare vid Torslandaviken i Göteborg
Orientpipare
Flodsångare vid Lönestig, Halland
Flodsångare
Halsbandsflugsnappare vid Södra Lunden, Ottenby på Öland
Halsbandsflugsnappare
Kornsparv vid Össby, Öland
Kornsparv
Roskarl vid Södra Udden, Ottenby på Öland
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa norr om Stenåsabadet på Öland
Smalnäbbad simsnäppa
Styltlöpare vid Wikegårds Camping på Öland
Styltlöpare
Stäpphök vid Össby på Öland
Stäpphök
Lövsångare vid Ölands Södra Udde, Öland
Lövsångare
Mindre flugsnappare vid Ölands Södra Udde, Öland
Mindre flugsnappare
Härmsångare vid Ölands Södra Udde, Öland
Härmsångare
Gök vid Sibyllas, Ottenby på Öland
Gök
Ärtsångare vid Ölands Södra Udde, Öland
Ärtsångare
Blåhake vid Fyrträdgården, Ottenby på Ölands Södra Udde
Blåhake
Grå flugsnappare vid Ölands Södra Udde, Öland
Grå flugsnappare
Insträckande nattskärra vid Ölands Södra Udde, Öland
Nattskärra
Rödstjärt vid Ölands Södra Udde, Öland
Rödstjärt
Svarthätta hane vid Ölands Södra Udde
Svarthätta
Brandkronad kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Kentsk tärna vid Ölands Södra Udde
Kentsk tärna
Näktergal vid Ottenby Kungsgård
Näktergal
Biätare vid Norra Lunden, Ottenby på Öland
Biätare
Rostgumpsvala vid Ottenby Kungsgård, Öland
Rostgumpsvala
Göktyta vid Södra Lunden, Ottenby på Öland
Göktyta
Svart vit flugsnappare vid Ölands Södra Udde
Svart vit flugsnappare
Gulsparv vid Södra Lunden, Ottenby på Öland
Gulsparv
Törnskata vid Södra Lunden, Ottenby på Öland
Törnskata
Forsärla vid Billdals Park, Göteborg
Forsärla
Kaja vid Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg
Kaja
Skärfläcka
Skärfläcka
Grågås vid Stora Amundö, Göteborg
Grågås
Rödstjärt vid Amundövik, Göteborg
Rödstjärt
Svarthätta vid Amundövik, Göteborg
Svarthätta
Rödstjärt vid Amundövik i Göteborg
Rödstjärt
Turkduva vid Morups Tånge fyr, Halland
Turkduva
Svarthuvad mås sdöer om Varberg, Halland
Svarthuvad mås
Ringtrast vid Västra Kyrkogården i Göteborg
Ringtrast
Vitstjärnig blåhake vid Löftaåns mynning i Frillesås, Halland
Vitsjärnig blåhake
Brun kärrhök vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka
Brun kärrhök
Blå kärrhök vid Stora Amundön utanför Göteborg
Blå kärrhök
Rödhalsad gås vid Smedsgård utanför Varberg
Rödhalsad gås
Skärpiplärka vid Askimsbadet utanför Göteborg
Skärpiplärka
Storspov vid Morups Tånge, Halland
Storspov
Svart rödstjärt vid Glommens Sten i Halland
Svart rödstjärt
Brushane vid Fågeltornsparkeringen, Getteröns naturreservat i Halland
Brushane
Gråhakedopping vid Källstorps våtmark, Falkenberg
Gråhakedopping
Gravand vid Munkagårdsfloen i Halland
Gravand
Snatterand vid Fågeltornsparkeringen vid Getteröns naturreservat, Halland
Snatterand
Nötväcka vid Billdals Park, Göteborg
Nötväcka
Rödhake vid Stora Amundön utanför Göteborg
Rödhake
Trädkrypare vid Billdals Park, Göteborg
Trädkrypare
Gärdsmyg vid Stora Amundön utanför Göteborg
Gärdsmyg
Berglärka vid Torslandaviken utanför Göteborg
Berglärka
Engelsk sädesärla vid Välen utanför Göteborg
Engelsk sädesärla
Sånglärka
Sånglärka
Ljusbukig prutgås vid Fässbergsmotet, Mölndal
Ljusbukig prutgås
Tornfalk vid Torslandaviken, Göteborg
Tornfalk
Vinterhämpling vid Torslandaviken, Göteborg
Vinterhämpling
Mindre hackspett vid Stora Amundön utanför Göteborg
Mindre hackspett
Nötskrika vid Stora Amundön utanför Göteborg
Nötskrika
Ejder vid Stora Amundön utanför Göteborg
Ejder
Hökuggla vid Stora Amundön utanför Göteborg
Hökuggla
Sjöorre vid Stora Amundön utanför Göteborg
Sjöorre
Lappuggla (Great Grey Owl) vid Ryd, Ale
Lappuggla
Hökuggla (Northerna Hawk Owl) vid Stora Amundön utanför Göteborg
Hökuggla
Alfågel (Long-tailed Duck vid Stora Amundön utanför Göteborg
Alfågel
Hökuggla vid Borlänge, Dalarna
Hökuggla
Gråspett (Grey-headed Woodpecker) vid Mossbodarna utanför Borlänge, Dalarna
Gråspett
Masksädesärla (Masked Wagtail) vid Stafsingestrand utanför Falkenberg, Halland
Masksädesärla
Tallbit vid Stafsingestrand utanför Falkenberg, Halland
Tallbit
Sidensvans (Waxving) vid Stafsingestrand utanför Falkenberg, Halland
Sidensvans
Vittrut (Glaucous Gull) vid Fiskhamnen, Göteborg
Vittrut
Steglits (European Goldfinch) vid Torslandaviken, Göteborg
Steglits
Svarthakad buskskvätta (Stonechat) vid Torslandaviken, Göteborg
Svarthakad busksskvätta