Grågås (Greylag Goose)

Grågås heter Anser anser på latin vilket betyder, gås.
Grågås är en stor och kraftig gås, den största grå gåsen inom släktet Anser med en kroppslängd på 74–84 cm och ett vingspann på 149–168 centimeter. Grågåsens huvud är stort och halsen tjock och de är ljust brungrå, ovansidan är brunaktig med ljusgrå fjäderkanter, bröstet och buken är ljusgrå, övergumpen är ljust askgrå, undergumpen och bakkanten av stjärten är vit. Dess ben är matt rosafärgade.
Ljust huvud med kraftig näbb som är enfärgat ljust orange, samt skära ben. I flykten ser man att vingovansidorna är ljust gråaktiga. Dräkten för övrigt ganska enhetligt brungrå.

Grågås (Greylag Goose) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg , 08/05/2022
Grågås (Greylag Goose) vid Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg 02/05/2020
Grågås (Greylag Goose), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 11/04/2014
Grågås (Greylag Goose), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 07/04/2014

Grågås (Greylag Goose), Stora Amundö, söder om Göteborg

Grågås (Greylag Goose), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 01/03/2014
Grågås (Greylag Goose), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 06/04/2013
Grågås (Greylag Goose), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 23/05/2011

Grågås (Greylag Goose), Hornborgasjön, Västergöland

Grågås (Greylag Goose), Hornborgasjön, Västergöland
Hornborgasjön, Västergöland 27/03/2011
Grågås (Greylag Goose), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 18/03/2008

Fågelarter i grupp Svanar-Gäss

Knölsvan | Mindre sångsvan | Sångsvan | Tundrasädgås | Spetsbergsgås | Bläsgås | Grågås | Ljusbukig prutgås | Prutgås | Svartbukig prutgås | Vitkindad gås | Kanadagås | Kanadagås x Grågås | Rödhalsad gås | Stripgås | Nilgås | Rostand | Gravand