Lappuggla (Great Grey Owl)

Lappuggla heter Strix nebulosa lapponica på latin. Det betyder dimmigt färgad uggla från Lappland. Lappugglan har även kallats gråuggla. Lappuggla är en av världens största ugglor. Längden är 60–70 cm och vingspannet 135–160 cm. Den har mycket stora och karakteristiska askgrå ringar runt ögonen, med koncentriska, vågformiga, bruna streck och en halvmånformig, svart, framtill av vitt begränsad fläck på ögats inre sida samt omgivna av styva, med gult och svart streckade fjädrar. Den har en tydligt gul iris. Färgen är askgrå på ovansidan, med svartbruna längsgående fläckar samt bruna och gulaktiga tvärvågor. Fram på bröstet och på halsen är den ljust rostgrå, med bruna längsgående fläckar och vågiga tvärlinjer. Bröstets nedre del och magen är vita, med bruna längsgående fläckar, men utan vågor. Stjärten är lång och gråbrun, med fem till sex breda, gråspräckliga tvärband. Lappugglan finns sporadiskt i större delen av Norrland.

Lappuggla (Great Grey Owl) vid Ryd, Ale i Västergötland
Lappuggla (Great Grey Owl) vid Ryd, Ale i Västergötland
Lappuggla (Great Grey Owl) vid Ryd, Ale i Västergötland

Lappuggla (Great Grey Owl) vid Ryd, Ale i Västergötland
Ryd, Ale i Västergötland 02/02/2020

Lappuggla (Great Grey Owl) i södra Halland
Lappuggla (Great Grey Owl) i södra Halland
Lappuggla (Great Grey Owl) i södra Halland
Lappuggla (Great Grey Owl) i södra Halland

Lappuggla (Great Grey Owl) i södra Halland
2 lappuggleungar, två första bilderna den äldre och de tre nedersta den yngre, i södra Halland
Lappuggla (Great Grey Owl), Västmanland
Västmanland, 25/04/2011
Lappuggla (Great Grey Owl), Halle Hunneberg, Vänersborg
Halle Hunneberg, öster Vänersborg, Västergötland 06/10/2008
Bilderna fotograferade kl.18.35 precis när solen hade försvunnit bakom trädtopparna.

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta