Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle)

Mindre skrikörn är en ganska liten örn, men är betydligt större än vråkarna. Huvud och vingtäckare är ljusbruna i kontrast till den övervägande mörka fjäderdräkten. Både huvud och näbb är små för att vara en örn. På överdelen av vingarna finns ofta en vit fläck. Ungfågeln är mindre kontrastrikt på vingarna, menar större vita områden.

Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle) vid Mönarp, Västergötland
Mönarp, Västergötland 09/08/2021

Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle) vid Kullaröds våtmark, Björkesåkrasjön i Skåne

Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle) vid Kullaröds våtmark, Björkesåkrasjön i Skåne
Kullaröds våtmark, Björkesåkrasjön i Skåne 18/07/2018

Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle), Möckelmossen, Öland

Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle), Möckelmossen, Öland
Möckelmossen, Öland 23/05/2016

Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle), Träfors, Värmland
Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle), Träfors, Värmland
Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle), Träfors, Värmland

Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle), Träfors, Värmland
Träfors, Värmland 16/07/2006

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk