Ljusbukig prutgås

Ljusbukig prutgås hrota är den ljusaste av de tre raserna, där den adulta fågeln har en ljusgrå buk i skarp kontrast till det svarta bröstet. Buken och kroppsidorna blir än ljusare närmre stjärten. Undergumpen är vit utan något svart, den har en liten vit halsfläck och dess övre vingtäckare är grå med en fin vit randning vilket ger den stående fågeln en fint vertikalt randad ovansida.
Sällsynt ses den mer ljusbukiga prutgåsen vars häckning är på Grönland och Svalbard.

Ljusbukig prutgås vid Fässbergsmotet, Mölndal
Fässbergsmotet, Mölndal 14/03/2020

Fågelarter i grupp Svanar-Gäss

Knölsvan | Mindre sångsvan | Sångsvan | Tundrasädgås | Spetsbergsgås | Bläsgås | Grågås | Ljusbukig prutgås | Prutgås | Svartbukig prutgås | Vitkindad gås | Kanadagås | Kanadagås x Grågås | Rödhalsad gås | Stripgås | Nilgås | Rostand | Gravand