Rörsångare (Reed Warbler)

Rörsångare heter Acrocephalus scirpaceus på latin. Acrocephalus betyder ungefär spetsigt huvud och syftar på huvudformen. Artnamnet scirpaceus kommer av det latinska ”scirpus” som betyder ”säv”. En rörsångare är mellan 12,5–14 cm lång och har ett vingspann på 17–21 cm. Rörsångaren är mycket enformigt färgad. Ovansidan är brun där ryggen ofta med svagt olivgrå ton medan övergumpen mer rostbrun. Undersidan är beigevit och strupen vitaktig. Den har flack panna, lång, smal och spetsig näbb och gråbruna ben. Sången hörs mest i skymning och gryning och är ett långsamt tjattrande med inslag av visslingar och härmljud. Rörsångaren finns i södra och mellersta Sverige upp till Värmland och södra Dalarna sam längs Norrlandskusten.

Rörsångare (Reed Warbler) vid Amundövik, Göteborg

Rörsångare (Reed Warbler) vid Amundövik, Göteborg
Amundövik, Göteborg 20/06/2020
Rörsångare vid Skintebo hamn söder Göteborg
Skintebo hamn, söder om Göteborg, 06/06/2018
Rörsångare (Reed Warbler), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 14/09/2013
Rörsångare (Reed Warbler), Haga Kile, söder om Göteborg
Haga Kile, söder om Göteborg, 06/05/2008

Rörsångare (Reed Warbler), Cavallino, Italien

Rörsångare (Reed Warbler), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 03/07/2007
Rörsångare (Reed Warbler), Hovås Golfbanedamm, söder om Göteborg
Hovås Golfbanedamm, söder om Göteborg, 06/06/2007
Rörsångare (Reed Warbler), Skintebo hamn, söder om Göteborg
Skintebo hamn, söder om Göteborg, 27/05/2007
Rörsångare (Reed Warbler), Amundövik, söder om Göteborg
Amundövik, söder Göteborg, 24/06/2006

Fågelarter i grupp Sångare-Trastar

Blåhake | Näktergal | Rubinnäktergal | Rödhake | Sydnäktergal | Vitstjärnig blåhake | Rödstjärt | Svart rödstjärt | Blåstjärt | Buskskvätta | Isabellastenskvätta |Medelhavsstenskvätta | Nunnestenskvätta | Stenskvätta | Svarthakad buskskvätta | Vitgumpad buskskvätta | Ökenstenskvätta | Björktrast | Blåtrast | Dubbeltrast | Koltrast | Ringtrast | Rödvingetrast | Svarthalsad trast | Taltrast | Baltimoretrupial | Bergstaigasångare | Bergsångare | Brandkronad kungsfågel | Brunsångare | Busksångare | Cettisångare | Flodsångare | Gransångare | Grässångare | Gräshoppsångare | Grönsångare | Härmsångare | Höksångare | Iberisk gransångare | Kaveldunsångare | Kungsfågel | Kungsfågelsångare | Kärrsångare | Lundsångare | Lövsångare | Polyglottsångare | Rödstrupig sångare | Rörsångare | Sammetshätta | Sibirisk gransångare | Svarthätta | Sävsångare | Tajgasångare | Trastsångare | Trädgårdssångare | Träsksångare | Törnsångare | Vattensångare | Ärtsångare