Styltlöpare (Black-winged Stilt)

Styltlöpare är en mycket långbent vadare. Ingår i familjen skärfläckor. En svart vit smäcker vadare med mycket länga ben, lång hals, spetsiga vingar och lång smal näbb. Styltlöparen är 33-36 cm och dess ben är 14-17 cm. I häckningsdräkt är benen rosaröda och vingovansidan helsvart medan kropp och stjärt är helvita. Styltlöpare häckar i södra Europa i våtmarksområden vid grunda sjöar och dammar.

Styltlöpare (Black-winged Stilt) vid Wikegårds Camping, Öland
Styltlöpare (Black-winged Stilt) vid Wikegårds Camping, Öland
Styltlöpare (Black-winged Stilt) vid Wikegårds Camping, Öland
Styltlöpare (Black-winged Stilt) vid Wikegårds Camping, Öland

Styltlöpare (Black-winged Stilt) vid Wikegårds Camping, Öland
Wikegårds Camping, Öland 21/05/2020

Styltlöpare (Black-winged Stilt), S'Albufera Natural Park, Mallorca
Styltlöpare (Black-winged Stilt), S'Albufera Natural Park, Mallorca

Styltlöpare (Black-winged Stilt), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca, 18/07/2017

Styltlöpare (Black-winged Stilt), S'Albufera Natural Park, Mallorca

Styltlöpare (Black-winged Stilt), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca, 20/05/2015

Styltlöpare (Black-winged Stilt), S'Albufera Natural Park, Mallorca

Styltlöpare (Black-winged Stilt), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca, 19/05/2015
Styltlöpare (Black-winged Stilt), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca, 06/07/2014

Styltlöpare (Black-winged Stilt), Lesbos, Grekland

Styltlöpare (Black-winged Stilt), Lesbos, Grekland
Kalloni Saltpans, Lesbos, Grekland, 11/06/2008
Styltlöpare (Black-winged Stilt), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 30/06/2007

Styltlöpare (Black-winged Stilt), Lio Piccolo, Cavallino, Italien
Styltlöpare (Black-winged Stilt), Lio Piccolo, Cavallino, Italien

Styltlöpare (Black-winged Stilt), Lio Piccolo, Cavallino, Italien
Lio Piccolo, Italien, 27/06/2007

Styltlöpare (Black-winged Stilt), Lio Piccolo, Cavallino, Italien

Styltlöpare (Black-winged Stilt), Lio Piccolo, Cavallino, Italien
Lio Piccolo, Italien, 05/07/2006

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot