Nötskrika (Jay)

Nötskrika heter Garrulus glandarius på latin. Det betyder pratsam ätandes ollon.
Nötskrika är en vackert färgad fågel, med en så karakteristisk fjäderdräkt att den knappast kan förväxlas med någon annan art och är i storlek som en kaja.
Kroppen är i huvudsak rödgrå eller beigeröd. Den har vitaktig panna och strupe, svarta fläckar på hjässan och svart mustaschstreck på sidan av huvudet och vit gump. De större vingtäckarna är azurblå, med svarta tvärstreck. Vingarna är korta och trubbiga och stjärten är lång. Flykten är något ojämn och flaxig.
En nötskrika har 3 olika läten. Ett högljutt skränande och hest läte, (räk, räk), ett jamande läte som liknar ormvråkens och en lågmäld sång som hörs om vårvintern, och som har en djup visslande klang.

Nötskrika (Jay) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 29/02/2020
Nötskrika (Jay) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg, 07/04/2019
Nötskrika (Jay), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 17/10/2009

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv